Qüestions de llengua

Les QÜESTIONS DE LLENGUA són uns microespais de divulgació lingüística.

Es tracta d'informacions molt breus que poden ajudar a resoldre dubtes lingüístics. També es poden consultar per simple curiositat!

Aquestes Qüestions sorgiren amb la intenció de prevenir els errors més freqüents detectats en les correccions municipals que arribaven al Servei Lingüístic.

Així, a partir del 3 de juliol de 2012, es va començar a enviar una qüestió de llengua cada setmana a tot el personal de l'Ajuntament, mitjançant correu electrònic.

Ara, aquestes Qüestions es continuen elaborant però, a més a més, es fan públiques, es posen a l'abast de tothom, perquè encara que bastants fan referència a l'àmbit administratiu, realment la majoria són qüestions generals, interessants i útils no tan sols per als treballadors de l'Ajuntament sinó per a tota la ciutadania.


Molí d'en Beió
Passeig del Ferrocarril, 79
07500 Manacor
(Manacor)

-

Notícies

21-Maig-2013
el títol de documents oficials (majúscules i minúscules)

S'escriu amb majúscula només la inicial del primer mot que designa la classe de document, i també els noms propis que formen part del títol.

21-Maig-2013
amb data - en data

- Amb data / de data = data de creació d'un document.


- En data = data en què es presenta un document.

13-Maig-2013
és correcte "no obstant"?

Per fer-ho bé, hem d'escriure:


- La propietària es queixava molt; no obstant això, la jutgessa va donar la raó al llogater.

13-Maig-2013
si escau - si s'escau

Si escau = Si és convenient.


- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.


Si s'escau = Si s'esdevé. Si passa.


- Enguany, sant Jordi s'escau en dimarts.

13-Maig-2013
Administració

- administració: adm.


- administracions: adm. (fixau-vos que aquesta abreviatura no pot fer plural)

13-Maig-2013
és correcte "sempre i quan"?

No és correcte.


Per expressar una condició, en català disposam de la construcció "sempre que" o la conjunció si + verb en indicatiu: