amb data - en data

21-Maig-2013

- Amb data / de data = data de creació d'un document.


- En data = data en què es presenta un document.


La sol·licitud amb data 15 de juny de 2012 es va registrar en data 17 de juny.