és correcte "sempre i quan"?

13-Maig-2013

No és correcte.


Per expressar una condició, en català disposam de la construcció "sempre que" o la conjunció si + verb en indicatiu:


- El volia ajudar sempre que fos necessari.


- El vol ajudar si és necessari.