Qüestions de llengua

Les QÜESTIONS DE LLENGUA són uns microespais de divulgació lingüística.

Es tracta d'informacions molt breus que poden ajudar a resoldre dubtes lingüístics. També es poden consultar per simple curiositat!

Aquestes Qüestions sorgiren amb la intenció de prevenir els errors més freqüents detectats en les correccions municipals que arribaven al Servei Lingüístic.

Així, a partir del 3 de juliol de 2012, es va començar a enviar una qüestió de llengua cada setmana a tot el personal de l'Ajuntament, mitjançant correu electrònic.

Ara, aquestes Qüestions es continuen elaborant però, a més a més, es fan públiques, es posen a l'abast de tothom, perquè encara que bastants fan referència a l'àmbit administratiu, realment la majoria són qüestions generals, interessants i útils no tan sols per als treballadors de l'Ajuntament sinó per a tota la ciutadania.


Molí d'en Beió
Passeig del Ferrocarril, 79
07500 Manacor
(Manacor)

-

Notícies

11-Febrer-2013
vistiplau - vist i plau

a) A l'interior d'un text s'escriu junt i, en aquest cas, va precedit d'article:


El certificat ha de dur el vistiplau de la presidenta.

11-Febrer-2013
carpa - envelat

Una carpa és un tipus de peix.


Allò que muntam a les fires, en canvi, és un envelat.


11-Febrer-2013
text, context

Les paraules que en castellà acaben en -exto (texto, contexto), en català s'escriuen sense e al final.


Per exemple:

11-Febrer-2013
minúscules

Els dies de la setmana i els mesos de l'any s'escriuen en minúscula:


La reunió prevista per avui capvespre s'ajorna fins dimecres, dia 11 de juliol.

11-Febrer-2013
les hores

Les hores s'escriuen amb punt: 15.30 h


I pensau en l'espai entre el darrer número i el símbol d'hora!


11-Febrer-2013
fulles - fulls

De fulles, només en tenen els arbres i les plantes.