Adreces i telèfons

Aigües Gestió aigües i clavegueram tel.971596001 Adreça: Carrer Major 22, 07500 Manacor
Aigües Son Tovell 971 82 05 70 c. de Villalonga, 38 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Ajuntament de Manacor 971 84 91 00 Plaça del Convent, 1 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Ajuntament de Manacor - Ofincina Municipal de s'Illot 971 84 91 00 Ext. #2243
Ajuntament de Manacor - Serveis Generals 971 84 91 00 Ext. #6001 / 662 35 25 12
Ajuntament de Manacor - Medi Ambient 971 84 91 00 Ext. #1400
Ajuntament de Manacor - Cementiri 662 35 24 71 / 971 84 91 00 Ext. #1092
Ajuntament de Manacor - Agricultura 971 84 91 00 Ext. #2141
Ajuntament de Manacor - Llicències d'Obres 971 84 91 00 Ext. #2200
Ajuntament de Manacor - Infraccions Urb. i Finals d'Obra 971 84 91 00 Ext. #2100
Ajuntament de Manacor - Planejament 971 84 91 00 Ext. #2222
Ajuntament de Manacor - Contractació Obres Municipals 971 84 91 00 Ext. #2000
Ajuntament de Manacor - Activitats 971 84 91 00 Ext. #1350
Ajuntament de Manacor - Recursos Humans 971 84 91 00 Ext. #1207
Ajuntament de Manacor - Contractació 971 84 91 00 Ext. #1212
Ajuntament de Manacor - Registre General 971 84 91 00 Ext. #1010
Ajuntament de Manacor - Arxiu 971 84 91 00 Ext. #1093
Ajuntament de Manacor - Altres serveis administratius 971 84 91 00 Ext. #1208
Ajuntament de Manacor - Intervenció 971 84 91 00 Ext. #1100
Ajuntament de Manacor - Tresoreria 971 84 91 00 Ext. #1050
Ajuntament de Manacor - Gestió Tributària 971 84 91 00 Ext. #1150
Ajuntament de Manacor - Organització 971 84 91 00 Ext. #1300
Ajuntament de Manacor - Informàtica 971 84 91 00 Ext. #1390
Ajuntament de Manacor - Serveis Socials carrer Major 971 84 91 00 Ext. #5080
Ajuntament de Manacor - Serveis Socials carrer Nou 971 84 91 00 Ext. #5060
Ajuntament de Manacor - Servei de Dependència 971 84 91 00 Ext. #5000
Ajuntament de Manacor - Educació 971 84 91 00 Ext. #3000
Ajuntament de Manacor - Cultura 971 84 91 00 Ext. #3111
Ajuntament de Manacor - Unitat Sancions 971 84 91 00 Ext. #1060
Ajuntament de Manacor - Batlia 971 84 91 00 Ext. #1231
Ajuntament de Manacor - Comerç i Atenció al Ciutadà 971 84 91 00 Ext. #2143
Ajuntament de Manacor - Població 971 84 91 00 Ext. #1041
Ajuntament de Manacor - Esports 971 84 91 00 Ext. #2104
Ajuntament de Manacor - Delegació de Turisme 971 84 91 00 Ext. #2020
Ajuntament de Manacor - Oficina Turisme Porto Cristo 971 84 91 00 Ext. #4051
Ajuntament de Manacor - Oficina Turisme Manacor 971 84 91 00 Ext. #4050
Ajuntament de Manacor - Oficina Turisme Cales de Mallorca 971 84 91 00 Ext. #4052
Ajuntament de Manacor - Oficina Turisme s'Illot 971 84 91 00 Ext. #4053
Ajuntament de Manacor - Oficina Municipal de Porto Cristo 971 84 91 00 Ext. #5555
Ajuntament de Manacor - Serveis Socials PC 971 84 91 00 Ext. #5504
Ajuntament de Manacor - Biblioteca PC 971 84 91 00 Ext. #5505
Ajuntament de Manacor - Escola de Música PC 971 84 91 00 Ext. #5506
Ajuntament de Manacor - Educadors Socials PC 971 84 91 00 Ext. #5556
Ajuntament de Manacor - Batlia 971 84 91 00 Ext. #1231 #1232
Ambulatori Manacor Consultes 971 55 54 11 Cita prèvia 902 07 90 79 Carrer d’en Simó Tort, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Auditori de Manacor 971 55 45 49 Passeig del Ferrocarril, 67 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Biblioteca Municipal de Manacor 971 84 91 27 Plaça del Convent, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Biblioteca Municipal de Porto Cristo 662 34 99 90 971 82 09 31 Ext. #5505 Carrer d'en Gual, 31 A 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Biblioteca Municipal de Son Macià 662 35 27 01 971 84 91 00 Ext. #5553 Carrer del Puig d’Alanar, cantonada amb carrer Central 07509 Son Macià, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Bombers Manacor 971 55 00 80 Urgències 085 Carrer dels Foners, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Butà 971 55 04 77
Caritas Manacor 971 84 56 00
Cementeri Municipal 662 32 03 61 / 662 35 24 71 / 971 84 91 00 Ext. #1092 Camí de Son Coletes, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balear
Centre d’Adults 662 35 27 06 971 84 91 00 Ext. #4000 Passeig d'Antoni Maura, 87 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Centre Cívic Son Macià 971 84 37 16 Carrer del Puig d’Alanar, cantonada amb carrer Central 07509 Son Macià, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Centre Universitari de Manacor Adreça: Carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12, 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Telèfons: 662350646 / 971849100 Ext. #3001
Centre de dia Manacor 662 32 02 85 Cami de Bendrís, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Centre de dia Porto Cristo 662 32 03 43 Carrer de s'Hort, 13 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Creu Roja Manacor 971 55 58 69 Carrer d’Artà, 30 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Delegació d'Hisenda 971 55 35 11 – 971 55 34 01 Carrer de Lleó XIII, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Empresa de serveis del municipi de Manacor S.A. (S.A.M.) Gestió zona O.R.A. i aparcament 971 55 13 80, Gestió aigües i clavegueram 971 59 60 01
Adreça: Carrer Nou cantonada carrer Muntaner, 07500 Manacor
Escola Municipal de Mallorquí 662 32 03 83 971 84 91 00 Ext. #7080 Passeig del Ferrocarril, 79 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Escola Municipal de Música 971 55 11 15 Carrer de sa Fàbrica, 2 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Escorxador 662 35 10 17 971 84 91 00 Ext. #7010 Camí de Bendrís, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Farmàcia - ADROVER OLIVER 971 84 34 51 Pl. de Ramon Llull, 2-3 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - CARRIÓ GARAU 971 55 86 04 Federico García Lorca, s/n Cala Mendia (Illes Balears)
Farmàcia - GARAU GELABERT – 971 55 00 61 Sa Bassa, 7 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - GOMILA CAPÓ 971 82 08 30 Plaça del Carme, 2 07680 Porto Cristo (Illes Balears)
Farmàcia - ALCOVER OLIVER 971 83 36 18 Centre comercial Cales de Mallorca (Illes Balears)
Farmàcia - JAUME RIERA 971 84 43 73 C. d'en Bosch, 4 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - LADARIA LLITERAS, LLUIS 971 82 23 37 Avinguda de sa Fonera, 131 07680 Porto Cristo (Illes Balears)
Farmàcia - LADARIA SUREDA 971 55 17 30 C. Major, 2 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - LLULL CABRER 971 55 12 68 Pg. d'Antoni Maura, 72 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - MESTRE BARCELÓ 971 55 91 06 C. Major, 19 07509 Son Macià (Illes Balears)
Farmàcia - MESTRE MANZANARES 971 55 28 70 Avinguda Antoni Maria Alcover, 56-b 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - PÉREZ PASCUAL – 971 55 04 24 C. Nou, 13-b 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - PLANAS LLULL 971 55 12 63 Pl. de s'Abeurador, 3 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - ROTGER BIBILONI 971 81 09 48 Av. S’Illot, s/n, s’Illot (Illes Balears) 07500 Manacor (Illes Balears)
Farmàcia - SUREDA - PEDRALS 971 55 18 17 Av. de Salvador Juan, 6 07500 Manacor (Illes Balears)
Guàrdia Civil Manacor 971 55 01 22 – 971 55 28 85 Carretera de Palma-Artà, km 47 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Guàrdia Civil Porto Cristo 971 82 11 00 Carrer de la Proa, 2 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Hospital de Manacor 971 84 70 00 Carretera de Manacor – Alcúdia, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Institució Pública Antoni M. Alcover 662 32 04 44 971 84 91 00 Ext. #7020 Carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Jutjat de Primera Instància N. 1 971 55 01 19 – 971 55 51 01 Pl. Creus i Font i Roig, s/n, 07500 Manacor (Balears)
Jutjat de Primera Instància N. 2 971 55 07 25 – 971 55 41 70 Pl. Creus i Font i Roig, s/n, 07500 Manacor (Balears) *Registre Civil i *Deganat
Jutjat de Primera Instància N. 3 971 84 41 59 – 971 84 41 60 Pl. Creus i Font i Roig, s/n, 07500 Manacor (Balears)
Jutjat de Primera Instància N. 4 971 55 41 70 – 971 55 59 11 Pl. Creus i Font i Roig, s/n, 07500 Manacor (Balears)
Jutjat de Primera Instància N. 5 971 84 45 35 – 971 84 54 91 Carrer Major, 34, 07500 Manacor (Balears)
Jutjat d’Instrucció N. 1 971 55 19 65 – 971 55 59 11 Carrer Major, 11, cantonada Rei Jaume II, 07500 Manacor (Balears)
Jutjat d’Instrucció N. 2 971 55 62 39 – 971 84 40 01 Carrer Major, 11, cantonada Rei Jaume II, 07500 Manacor (Balears)
Jutjat d’Instrucció N. 3 971 55 18 30 – 971 55 09 95 Carrer Major, 11, cantonada Rei Jaume II, 07500 Manacor (Balears)
Museu d’Història 662 35 26 21 971 84 91 00 Ext. #7030 Carretera de Cales de Mallorca, km 1,5 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Molí d’en Fraret (Secció Etnogràfica) 662 35 25 34 971 84 91 00 Ext. #1051 Carrer de Riera de Conies, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Oficina de Correus Manacor 971 55 18 39 Carrer de Baix des Cós, 78-80 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Oficina de Correus Porto Cristo 971 82 16 07 Carrer de Zanglada, 10 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Oficines Municipals de Porto Cristo 971 82 09 31 Carrer d'en Gual, 31 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Oficines Municipals de TURISME 971 84 91 26
Oficina de Turisme - MANACOR 971 84 91 26 Ext. #2022 Plaça del Convent, 3, 07500, Manacor (Mallorca) , Illes Balears
Oficina de Turisme - PORTO CRISTO 971 84 91 26 Ext. #4051 Carrer del Moll, s/n, 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Oficina de Turisme - CALES DE MALLORCA 971 84 91 26 Ext. #4052 Pg. de Manacor, s/n, 07689 Cales de Mallorca, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Oficina de Turisme - S’ILLOT 971 84 91 26 Ext. #4053 Carrer dels Sipions, s/n, 07687 s’Illot, Manacor (Mallorca), Illes Balears
O.R.A. Zona hora i aparcament tel.971551380
Adreça: Carrer Nou cantonada carrer Muntaner, 07500 Manacor
Parc de l’Auba. Serveis funeraris 971 84 47 84 Camí de Son Coletes, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Parròquies Parròquia de Crist Rei 971 55 10 90 Parròquia dels Dolors 971 55 09 83 Parròquia Mare de Déu del Carme 971 82 15 63 Parròquia de Son Macià 971 55 02 44
Piscina Municipal de Manacor 971 55 91 55 Parc Municipal de Manacor 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Policia Local de Manacor 971 55 00 63 Emergències 112 i 092 Av. del Parc, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Policia Nacional (Manacor) 971 82 30 03 Emergències 091 DNI 97182 30 19 Rambla del Rei En Jaume, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Poliesportiu Joan Gomis 662 32 03 82 971 84 91 00 Ext. #7060 Carrer de Popa, s/n 07680 Porto Cristo, Manacor (Mallorca), Illes Balears
Poliesportiu Miquel Àngel Nadal 971 84 54 25 Carrer de na Nunsi Elegido, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Poliesportiu Na Capellera 971 55 21 20 Carrer de Solimà, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Poliesportiu Torre dels Enagistes 662 32 04 26 971 84 91 00 Ext. #7090 Carretera de Cales de Mallorca, km 1,5 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Punt de Suport de la UOC a Manacor Adreça: Carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12, 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears
Telèfons: 662350646 / 971849100 Ext. #3001
SAM (Empresa de serveis del municipi de Manacor S.A.) Gestió zona O.R.A. i aparcament 971 55 13 80, Gestió aigües i clavegueram 971 59 60 01
Adreça: Carrer Nou cantonada carrer Muntaner, 07500 Manacor
Recollida domiciliària de restes de poda i jardineria 902 44 49 71
Recollida municipal de residus voluminosos 900 107 398
Taxis - Radiotaxi Manacor 971 82 24 92
Teatre de Manacor 971 55 45 49 Av. del Parc, s/n 07500 Manacor (Mallorca), Illes Balears