Qüestions de llengua

Les QÜESTIONS DE LLENGUA són uns microespais de divulgació lingüística.

Es tracta d'informacions molt breus que poden ajudar a resoldre dubtes lingüístics. També es poden consultar per simple curiositat!

Aquestes Qüestions sorgiren amb la intenció de prevenir els errors més freqüents detectats en les correccions municipals que arribaven al Servei Lingüístic.

Així, a partir del 3 de juliol de 2012, es va començar a enviar una qüestió de llengua cada setmana a tot el personal de l'Ajuntament, mitjançant correu electrònic.

Ara, aquestes Qüestions es continuen elaborant però, a més a més, es fan públiques, es posen a l'abast de tothom, perquè encara que bastants fan referència a l'àmbit administratiu, realment la majoria són qüestions generals, interessants i útils no tan sols per als treballadors de l'Ajuntament sinó per a tota la ciutadania.


Molí d'en Beió
Passeig del Ferrocarril, 79
07500 Manacor
(Manacor)

-

Notícies

11-Març-2014
APUJAR NO ÉS PUJAR

Pujar = anar de baix a dalt.
Apujar = fer que sigui més alt, més intens.

- Has de pujar el moble a l'apartament.
04-Març-2014
intermedi, intermèdia

Intermig, intermitja no existeix en català.

- El nivell d'aquest curs és intermedi.
26-Febrer-2014
ATENENT A, ATENENT QUE

Atenent a = tenint en compte (una cosa)
Atenent que = tenint en compte que

- S'han establert les reduccions de matrícula atenent a les rendes de l'alumnat.
21-Febrer-2014
comunitat autònoma

Recomanam no utilitzar les sigles CAIB per fer referència a la "comunitat autònoma de les Illes Balears".

(!) Fixau-vos que només escrivim en majúscula: Illes Balears.
22-Gener-2014
darrere - darrera

Darrera = última.
Darrere = preposició, adverbi de lloc.

- La darrera grapadora que em queda està guardada darrere els expedients.
22-Gener-2014
anomenar - nomenar

Anomenar = donar nom, esmentar pel nom.
Nomenar = designar per a un càrrec.

- Durant la reunió, el varen anomenar contínuament.