Administració

13-Maig-2013

- administració: adm.


- administracions: adm. (fixau-vos que aquesta abreviatura no pot fer plural)


- administratiu: admtiu.


- administratius: admtius.


- administrativa: admtiva.


- administratives: admtives.


- Les abreviatures també van en majúscula quan cal:


Administració local: Adm. local, Administració autonòmica: Adm. autonòmica


- Recordau, també: administratiu/iva