Equip de govern

Distribució de les àrees de gestió del consistori a l’Ajuntament de Manacor.

1. Batlia, Urbanisme i Esports: Miquel Oliver Gomila.

2. Àrea d’Hisenda i Economia i Govern Obert: Antònia Llodrà Brunet.

3. Àrea de Cohesió Social i Educació: Carme Gomila Domínguez.

4. Àrea de Promoció Cultural i Econòmica: Paula Asegurado Rosso.

5. Àrea d'Espai Públic, Medi Ambient, Interior i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver.

6. Delegació Especial d’Espai Públic i Serveis Generals: Joana Maria Llull Nadal.

7. Delegació Especial de Seguretat, Interior, Mobilitat i Festes: Mateu Marcé Riera.

8. Delegació Especial de Cultura i Govern Obert: Ferran Montero Sitges.

9. Delegació Especial de Promoció Econòmica: Júlia Acosta Miquel.