vistiplau - vist i plau

11-Febrer-2013

a) A l'interior d'un text s'escriu junt i, en aquest cas, va precedit d'article:


El certificat ha de dur el vistiplau de la presidenta.


b) Al final d'una carta, d'un conveni, d'una acta, etc., per indicar el consentiment de la persona que signa el document, s'escriu separat:


Vist i plau


La presidenta