les hores

11-Febrer-2013

Les hores s'escriuen amb punt: 15.30 h


I pensau en l'espai entre el darrer número i el símbol d'hora!