text, context

11-Febrer-2013

Les paraules que en castellà acaben en -exto (texto, contexto), en català s'escriuen sense e al final.


Per exemple:


Abans de redactar qualsevol text, cal tenir en compte el context en què serà llegit.