Ocupació

A la subàrea d'Ocupació farem difusió de programes públics d'ocupació.

Es mostren diferents ofertes públiques i privades d'ocupació.

Trobaràs recursos i enllaços referits a orientació laboral que seran d'utilitat en el procés de recerca de feina.

Dades de contacte:

Carrer:  Major, 22, 3r pis

Adreça electrònica: [email protected]

Telèfon: 971 84 91 00 - Ext. 3134

Mòbil: 662 35 03 03

Formació i ocupació, Desenvolupament local

Ajuntament de Manacor

Notícies

16-April-2024
SOIB

L'Ajuntament de Manacor desenvolupa una activitat de foment de l'ocupació subvencionada pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus

19-February-2018
SELECCIÓ IBEROSTAR, ZONES ALCUDIA I MANACOR - SANTANYI
Selecció IBEROSTAR zones Alcúdia i Manacor-Santanyí 90 llocs per a serveis de cuina, bar, recepció i pisos (zones Alcúdia i Manacor-Santanyí). Inscripció fins al 2018.02.25 http://bit.ly/2BI1c5P
11-November-2017
AJUNTAMENT DE MANACOR. CONVOCATÒRIA BORSA DE FEINA D'OFICIALS I PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
Convocatòria borsa de feina d'oficials i peons per a la brigada municipal
12-October-2017
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria borsa de feina de tècnic/a d'Administració general
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal funcionari interí, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de feina extraordinària de tècnic/a d’Administració general a l’efecte de substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenament com a funcionari interí. Característiques del lloc de treball: escala d’Administració general, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, 100 % de jornada, nivell de destinació 26.
12-October-2017
AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d'una plaça de policia local, funcionari de carrera
L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica, policia local, pel sistema d’accés de torn lliure.