Plens

Podeu veure les retransmissions dels plens al canal de YouTube de l'Ajuntament de Manacor

Així mateix, trobareu els vídeos dels plens a partir de l'any 2014 i tota la informació actualitzada d'aquest apartat a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Manacor. Clicau aquí

A partir de l'any 2014 les intervencions en els debats de les sessions plenàries queden reflectides en els vídeos corresponents de cada sessió que figuren en l'apartat «videos del ple» de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Manacor.