L’Ajuntament de Manacor sancionarà amb 301.778 euros l’empresa concessionària de la neteja viària FCC – Lumsa

28-June-2024

El departament de Medi Ambient ha detectat múltiples incompliments en el servei municipal contractat des de novembre

L’Ajuntament de Manacor ha comunicat a l’empresa concessionària del servei de neteja viària, FCC – Lumsa, que serà sancionada per un import que ascendeix a 301.778 euros arran dels incompliments reiterats respecte del servei contractat detectats pel departament de Medi Ambient. D’aquest import, 288.147 euros corresponen a les irregularitats detectades entre gener i maig, i 13.631 euros a una penalitat ja tramitada corresponent al mes de desembre. 

El departament de Medi Ambient ha duit a terme un seguiment exhaustiu i una vigilància intensiva de les obligacions fixades pel contracte, sobretot en tres aspectes: neteja mixta amb màquina agranadora i bufador, neteja manual amb carretó i neteja manual amb inspecció qualitativa, que verifica i qualifica la feina feta. 

El seguiment realitzat entre desembre i maig s’ha centrat en el compliment del servei d’agranada mixta amb màquina agranadora i bufador, que inclou la comprovació mensual mitjançant GPS que tots els recorreguts prevists en el contracte s’han realitzat; i el compliment del servei d’agranada manual, que inclou la comprovació mensual mitjançant GPS que tots els recorreguts prevists en el contracte s’han realitzat. A més, també s’ha fet un seguiment de la qualitat en la neteja manual mitjançant una inspecció de camp a un mínim de 40 carrers cada mes amb l’objectiu de determinar si aquests estan nets; i un seguiment de l’eliminació de les herbes de les voravies. 

El resultat de les inspeccions realitzades determina que entre gener i maig s’ha detectat un incompliment del 40,6% del servei de neteja mixta amb agranadora i bufador i del 22,38% del servei de neteja manual. 

Les penalitats tramitades es basen en el fet de deixar de prestar serveis contractats, el que està tipificat com a falta greu i se sanciona amb el doble del valor del servei deixat de prestar. La valoració econòmica d’aquest conjunt d’incompliments ascendeix a un import de 301.778 euros. 

FCC-Lumsa és la concessionària del servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de deixalleries del municipi de Manacor, amb un contracte que s’inicià el novembre de 2023 i està previst que finalitzi l’octubre de 2025. 

L’Ajuntament de Manacor també ha fet partícip d’aquestes sancions als grups municipals que conformen l’oposició - PP, PSIB-PSOE i VOX -, amb l’objectiu de posar en comú un assumpte de cabdal importància per al municipi de Manacor.