Junta General SAM

26-May-2023
Sala de plens de l'Ajuntament de Manacor. Plaça del Convent.
8 h

Ordre del dia

1.- Ratificació acord d'aprovació dels comptes anuals exercici 2021. 

2.- Aprovació comptes anuals exercici 2022. 

3.- Aprovació de l'acta. 

4.- Precs i preguntes.