El Pla General s’exposa al Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor

03-June-2022

 

El Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor acull des d’aquest divendres una exposició sobre el Pla General de Manacor aprovat el 22 de desembre de 2021. Es tracta d’una mostra sintètica que consta de dues parts diferenciades.

 

Per una banda, s’han reproduït cinc plànols d’ordenació del sòl urbà dels diferents nuclis de població del municipi en què es pot llegir la proposta del Pla General per a cadascun d’ells. Cal destacar que Cales de Mallorca passa a formar part del planejament municipal, superant així l’etapa en què depenia del Pla d’Ordenació del Centre Turístic Nacional del Ministeri, de 1964. A la resta de nuclis, el Pla General plasma la realitat d’aquests, mentre proposa una sèrie d’actuacions delimitades en sòl urbà i sectors urbanitzables.

 

D’altra banda, s’han realitzat deu panells informatius que destaquen les propostes més rellevants per a l’interès públic, com són les àrees més importants d’equipaments que s’han creat: jutjats, nou PAC, escola nova de Porto Cristo i els espais públics més interessants atesa la seva ubicació dins el nucli i les seves dimensions, com són Majòrica, Fartàritx i el Riuet de Porto Cristo.

 

Així mateix, l’exposició també dóna a conèixer el Catàleg d’elements i espais protegits de Manacor amb tres panells que en divulguen el contingut.

 

La delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha inaugurat aquest divendres de matí l’exposició acompanyada del cap de servei d'Urbanisme, Joan Antoni Salom, l’arquitecta municipal, Catalina Rigo, i de la tècnica de Patrimoni, Magdalena Salas. «Amb aquesta mostra volem donar a conèixer els elements més destacables del Pla General, que l’execució del planejament permetrà i que afecten i beneficien a l’interès general i per tant a tots els ciutadans del municipi», ha remarcat Hinojosa.

 

El Pla General es pot consultar en la seva versió completa a la web de l'Ajuntament de Manacor www.manacor.org.