L’Ajuntament de Manacor torna a injectar 500.000 euros per a la rehabilitació de façanes del municipi

05-April-2022

L’Ajuntament de Manacor torna a apostar per l’embelliment del municipi i per això es reedita la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes Manacor, posa’t guapa. "Tornam a posar 500.000 euros a disposició dels ciutadans per embellir les façanes; en dos anys haurem posat un milió d'euros per millorar l'entorn urbà del municipi, pel que queda clar que l'aposta política d'aquest equip de govern és més que evident", ha assegurat la delegada d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manacor, Núria Hinojosa.

La convocatòria compta amb un pressupost de 500.000 euros per rehabilitar les façanes dels habitatges situats en els diferents nuclis urbans del municipi. La subvenció s'adreça a les obres d'embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació d'immobles del municipi de Manacor situats en sòl urbà i a les façanes visibles des de la via pública, amb una antiguitat mínima de 10 anys. S'hi poden acollir els habitatges unifamiliars, plurifamiliars, conjunts d'apartaments o adossats.

No es concediran ajuts a aquells edificis que estiguin fora d'ordenació pel planejament municipal, és a dir, que tinguin obert un expedient d'infracció urbanística o que s'hagin construït sense llicència. A més, les actuacions i obres que es facin amb aquesta subvenció hauran de garantir la coherència amb l'estat de conservació de la façana. "En aquesta convocatòria deixam molt clar que les actuacions s'han de fer a la totalitat de la façana", ha remarcat la delegada d'Urbanisme.

Manacor, posa't guapa subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 400 euros per metre quadrat de façana per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor declarat BIC en projectes que requereixin tractament específic (estucat, motllures, etc). Per a la resta d'edificis del terme municipal, se subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 100 euros per metre quadrat de façana. En aquest sentit, per tal de donar una empenta a la conservació del patrimoni arquitectònic, a la convocatòria d’enguany s’estableixen dues línies diferenciades, amb 150.000 euros per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor, i 350.000 euros per a la resta d’edificis del terme.

Les sol·licituds s'han de fer a l'Ajuntament de Manacor en el moment de sol·licitar la llicència o de presentar la comunicació prèvia. Els interessats hauran de presentar una memòria descriptiva de les obres, un pressupost general i fotografies actuals de la façana a rehabilitar. Els ajuts es concediran per ordre d'entrada al Registre General de l'Ajuntament de Manacor fins que s'acabi la dotació pressupostària.

Aquelles persones que ja es varen presentar a la primera convocatòria però que quedaren fora per haver-se exhaurit la dotació pressupostària poden tornar a presentar-se i només hauran de presentar l’annex 1, és a dir, la sol·licitud. D’aquesta manera el departament d’Urbanisme pretén facilitar la tramitació a aquests ciutadans que ja presentaren la resta de documentació a l’anterior convocatòria en temps i forma.

Pel que fa als terminis de les obres, les sol·licituds es podran començar a presentar l'endemà de la publicació al BOIB i fins dia 10 de maig. Les obres han de comptar amb llicència o autorització i el termini màxim per executar-les és l'1 de juny de 2023. Les persones interessades poden trobar tota la documentació a www.manacor.org/manacorposatguapa

La primera convocatòria de Manacor, posa’t guapa va permetre embellir 63 edificis del municipi. Per nuclis de població, a Manacor se n’aprovaren 50, a Porto Cristo 7 i a s’Illot 6. Pel que fa a la tipologia de les subvencions autoritzades, 51 corresponen a habitatges unifamiliars i 22 a conjunts de propietaris.