Conservatori Professional de Música i Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor

Notícies

El Conservatori...
Instal·lat en el centre de la ciutat de Manacor, el Conservatori Municipal de Música dona cabuda a 12 aules, sala de dansa, un auditori, espais comuns, biblioteca, despatx de direcció i secretaria, ai