Servei d'Atenció a la Infància de 0 a 3 anys

07-February-2019

És objecte d'aquest servei:

1. La gestió del servei d’escolarització d'infants de 0 a 3 anys mitjançant les dues escoletes municipals: * CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE NINS I NINES, ubicat al carrer Solimà, s/n de Manacor. Tel. 941552650. a/e: escoletaninsinines@lireba.com * CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE SON BOGA, ubicat al carrer Son Boga, s/n, de Manacor. Tel. 971843691. a/e: escoletasonboga@lireba.com

2. La gestió de serveis d’enfortiment de les capacitats educatives de famílies amb infants escolaritzats o no escolaritzats: * Cursos, tallers, xerrades o altres dirigits a famílies. * Espais familiars. * Grups de famílies. * Altres.

El servei d'atenció a la primera infància és atès per la UTE Escoletes Manacor LIREBA-CLECE.