Sebastià Llodrà és nomenat president del Consell d’Administració de la SAM i Joana Maria Llull, vicepresidenta

12-Setembre-2023

La Junta General de la Sam ha designat s’ha reunit aquest dilluns horabaixa per designar els membres que han de formar part del Consell d’Administració de l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor SA (SAM), per a aquest mandat, 2023-2027.

Després de les comunicacions efectuades pels distints grups municipals, la Batlia ha proposat designar de conformitat Sebastià Llodrà Oliver, Joana Maria Llull Nadal i Maria Antònia Sansó Jaume com a membres regidors de la corporació, a més de les següents persones tècniques especialment capacitades: Dídac López Toledano, enginyer industrial, com a titular; Salvador Vadell Pascual, empresari d’hostaleria, com a titular; Mateu Fullana Pascual, autònom del sector marítim, com a titular; Sebastià Nadal Santandreu, mestre, com a titular; Pere Gomila Planas, geògraf, com a titular; Maria Adrover Veny, empresària, com a titular. Pel que fa a les persones suplents, s’han nomenat Llorenç Mas Parera, geògraf; Salvador Llull Quetglas, llicenciat en Ciències Químiques i assessor fiscal; Maria Mendoza Jiménez, administrativa; Carmen González Perelló, treballadora social; Francisco Javier Orduña Bolea, llicenciat en Filologia hispànica; i Jaume Bennàssar Vicens, empresari agrícola.

Així mateix, la Junta General ha nomenat Sebastià Llodrà Oliver com a nou president del Consell d’Administració de la SAM, i a Joana Maria Llull Nadal com a vicepresidenta.

Finalment, la Junta General ha aprovat la proposta de creació d’una pàgina web corporativa per a la SAM, amb l’objectiu de facilitar la informació entre els membres de l’empresa pública i també a la ciutadania.