Quins fons tenim?

11-Març-2010

A l'Arxiu Municipal de Manacor tenim documentació de 14 fons documentals:

-Ajuntament de Manacor

-Partit judicial de Manacor (Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Maria de la Salut, Petra, Porreres, Sant Llorenç i Son Servera)

-Delegació local de Falange

-Cambra Agrària de Manacor

-Gabriel Frederic Fuster Pelegrí

-Família Bezzina Morey

-Empresa Majorica

-Associacions (Capella de Manacor, Camerata Orquesta de Llevant i Agrupación Artística de Manacor)

-Fiscalía Provincial de la Vivienda de Baleares

-Olivart

-Família Bonnin Bonnin

-Família Piña Juan

-Família Pinya Aguiló

-Col·leccions factícies (pergamins, programes de mà i cartells,hemeroteca, fotografies, facsímils i goigs)

Aquests fons suposen quasi 1,7 km de documents que abracen un període cronològic des del s. XIV fins a l'actualitat, amb una gran varietat de formats que inclou pergamins, documents en paper, llibres, DVD, plànols…

L'arxiu municipal també compta amb una biblioteca auxiliar especialitzada en arxivística i història local.