Què fa l'Arxiu Municipal?

11-Març-2010

1. Rep la documentació que produeixen els departaments i organismes de l'Ajuntament.

2. Assessora els diferents departaments municipals sobre el tractament de la seva documentació.

3. Contribueix al funcionament de l'administració municipal i posa els documents a disposició dels departaments de l'Ajuntament, quan aquests els necessiten per a la gestió dels assumptes administratius.

4. Classifica i descriu els documents de cada fons per tal de fer-los accessibles.

5. Conserva els documents mitjançant la utilització de contenidors i materials que en garanteixin la permanència.

6. Rep la documentació que persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l'Ajuntament.

7. Participa en les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni documental municipal.

8. Posa la documentació a disposició dels ciutadans, per tal que puguin consultar-la i exercir els seus drets davant l’Administració.

9. Posa la documentació a disposició dels investigadors i de totes les persones que tenen interès de saber sobre la nostra història.

10. Assessora els usuaris sobre les característiques i la informació que contenen els documents.