Presentat l'estudi sobre l'estat de la posidonia a Porto Cristo

11-Novembre-2011
De les observacions realitzades durant el treball es pot concloure que les praderies de la posidonia e troben en bon estat de conservació. També s'ha de destacar que s'han observat que les zones més exposades a l'activitat humana (trànsit marítim, ancoratges) les plantes de posidonia presenten menors densitats i menor mides de planta.

L'estudi aprofita per apuntar una sèrie d'aspectes a tenir en compte per seguir mantenint l'estat actual de la posidònia, mesures com el control dels ancoratges, reducció de la velocitat del trànsit marítim, seguiment d'espècies invasores entre d'altres.