Podem complimentar un imprès? No!

22-Gener-2014

- Els amfitrions varen complimentar els convidats (els varen fer compliments, saludar cerimoniosament).

- Els administrats han d'emplenar (o omplir) l'imprès amb les dades que es demanen.