nombre - número

10-Maig-2013

- Nombre és sinònim de quantitat i sovint es pot substituir per molts/moltes:


Enguany tendrem un nombre elevat de persones matriculades. (Moltes persones matriculades)


- Número es refereix a la xifra concreta que volem especificar:


Tenc el teu número de telèfon malament.