Manacor posa al cobrament 23 milions d’euros en tributs i taxes municipals

19-Setembre-2022

L’Ajuntament de Manacor ha posat al cobrament 23 milions d’euros en tributs i taxes. El període voluntari de cobrament de tributs començà aquest 15 de setembre i finalitzarà el proper 1 de desembre. Els tributs que es posen al cobrament són els de caràcter periòdic: l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost de Circulació, els vedats de caça i les taxes municipals, entre la que destaca la de fems.

Des de fa uns anys ja no s’emeten avisos de pagament en paper i els contribuents poden accedir a la informació dels seus rebuts mitjançant la web de l’Agència Tributària de les Illes Balears www.atib.es

Pel que fa a les modalitats de pagament, en cas de domiciliació bancària el càrrec s’efectuarà la darrera quinzena del període voluntari de pagament. També es pot fer pagament presencial a les entitats bancàries, imprimint els rebuts prèviament, per banca electrònica al web de l’ATIB, o amb targeta bancària. La delegada d’Hisenda, Maria Antònia Truyols, ha explicat que «tot i que les campanyes anteriors han funcionat molt bé amb les modalitats anteriors, mai no es tanca la porta a què les persones majors o els ciutadans que ho requereixin puguin dirigir-se a les oficines de l’Agència Tributària». L’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears a Manacor està situada al carrer de Pius XII número 17. En aquest cas, caldrà sol·licitar cita prèvia mitjançant  la web www.atib.es o el telèfon 971 678 404..

Dades de recaptació

Aquest 2022 es posen al cobrament uns 120.000 rebuts. El 2019 hi va haver un càrrec total de 22.623.310,59 euros, el 2020 de 22.982.888,32 euros i el 2021 de 23.115.200,12 euros, el que suposa un augment de l’1,59% entre 2019 i 2020 i del 0,58% entre 2020 i 2021.

Els tres darrers anys han estat atípics des del punt de vista econòmic, però des del punt de vista tributari sembla que no ha estat així, ha apuntat la delegada d’Hisenda, Maria Antònia Truyols. «Això indica que el cobrament no s’ha vist afectat per la pandèmia. Els contribuents s’han comportat amb total normalitat a l’hora de pagar els seus tributs», ha assegurat. El percentatge de pagament en el període voluntari arriba a prop del 93%.

Pel que fa al número de contribuents, el 2019 foren 35.023, el 2020 augmentaren fins els 35.790 i el 2021 arribaren als 35.962. El tribut principal que l’Ajuntament de Manacor posa al cobrament és l’IBI, que el 2021 recaptà un total de 14.021.810,64 euros.

Beneficis fiscals

És important destacar que durant aquest mandat s’han incorporat beneficis fiscals, com ara la bonificació de fins al 75% de la quota de l’Impost de circulació per a vehicles híbrids o elèctrics o la bonificació del 95% de l’IBI en cas de lloguer amb renda limitada per una norma jurídica. Així mateix, també compta amb bonificació la taxa de recollida i tractament de residus per a aquells ciutadans que s’acullen a la tarifa reduïda, el que implica el compromís de fer una separació de residus i un reciclatge correctes i permetre l’accés d’inspectors de l’Ajuntament per a comprovar-ho.