L’equip de govern de l’Ajuntament de Manacor modifica l’organització d’algunes àrees de gestió municipals

23-Octubre-2021

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha signat aquesta setmana dos decrets per modificar l’organització en la qual s’estructuren les diferents àrees de gestió municipal, així com algunes de les competències que exerceixen, i conseqüentment les delegacions de competències genèriques, especials i territorials en què es distribueix la gestió dels serveis administratius, per tal d’assolir un millor funcionament dels serveis municipals.

En virtut d’aquests canvis, l’àrea d’Economia, Hisenda i Promoció passa a denominar-se àrea de Promoció Econòmica; l’àrea d’Urbanisme i Habitatge passa a denominar-se d’Urbanisme, Habitatge i Activitats; i l’àrea d’Activitats i Serveis Generals passa a denominar-se de àrea de Serveis Generals i Comunicació. Pel que fa a la distribució de les competències, s’incorporen a l’àrea de Batlia i Interior els animals de companyia i cans perillosos, Participació ciutadana, Associacionisme, Voluntariat, el Registre d’entitats ciutadanes i es crea la competència de l’Agenda 2030 d’objectius de desenvolupament sostenible. L’àrea d’Urbanisme, Habitatge i Activitats incorpora les llicències d’activitat i les llicències de publicitat dinàmica i estàtica. L’àrea de Medi Ambient i Mobilitat incorpora la competència en Benestar animal. Serveis Generals i Comunicació incorpora Energies renovables i optimització d’energia i Enllumenat públic. L’àrea de Promoció Econòmica incorpora Fires, tot i que continua sota la direcció del delegat Carles Grimalt.

D’acord amb aquests canvis, també es modifiquen les denominacions de les delegacions especials de la següent manera: Sebastià Nadal passa a ser delegat especial d’assumptes inclosos en les àrees de Medi Ambient i Mobilitat i Serveis Generals i Comunicació; Cristina Capó passa a ser delegada especial d’assumptes inclosos en les àrees de Promoció Econòmica; i Joan Gaià passa a ser delegat especial d’assumptes inclosos en les àrees de Batlia i Interior i de Promoció Econòmica. Joan Gaià serà qui assumirà les competències relatives a la Policia Local, els animals de companyia i cans perillosos, Seguretat ciutadana i la Regulació i ordenació del trànsit i de l’estacionament de vehicles en les vies urbanes, entre d’altres.