L’Ajuntament de Manacor treu a licitació l’explotació de la peixateria municipal

21-Març-2022

L’Ajuntament de Manacor ha tret a licitació la concessió administrativa de la peixateria municipal ubicada a la plaça de ses Verdures, a Manacor.

El projecte de concessió està des d’aquest dilluns en exposició pública a la plataforma de contractació del sector públic: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=pe%2FNGRA5atAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D.

El cànon mínim anual establert està fixat en 4.659 euros a favor de l’Ajuntament, el que significa un lloguer mensual mínim de 388,25 euros mensuals. Fins ara, el preu del lloguer era de 383 euros, el que significa un augment de només 5 euros al mes.

La data límit per presentar ofertes finalitza el 6 de maig de 2022 a les 14 h.

El local de la peixateria municipal té una superfície útil de 64 metres quadrats. L'Ajuntament l'entrega amb l'equipació bàsica per a poder obrir les portes, és a dir, ja té un mostrador acabat en acer inoxidable i piques i compta amb una cambra frigorífica instal·lada. L'empresa que explotarà la peixateria aportarà la resta del mobiliari i eines que consideri necessari.

Pel que fa als criteris de solvència tècnica i professional, s’exigeix una declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a la realització del servei.

Pel que fa als criteris d’adjudicació, els criteris avaluables tendran en compte les millores econòmiques del cànon; la qualitat del mobiliari, dels aparells i el material auxiliar a instal·lar a càrrec del concessionari; el compromís de contractació a favor de col·lectius desfavorits, amb dificultats d’accés al món laboral; el compromís d’utilització de productes que comptin amb etiqueta ecològica; així com accions comercials d’atenció al client.

La delegada especial de l'Àrea de Promoció Econòmica Cristina Capó Santandreu ha insistit que la recuperació de la instal·lació municipal, tancada entre 2009 i 2020 forma part de l’aposta de l’equip de govern de Manacor pel comerç local i de proximitat. La peixateria municipal s’adjudicà l’agost de 2020 per part de l’equip de govern de Miquel Oliver, tot i que fa uns mesos l’empresa adjudicatària hi va renunciar després d’un any i mig de servei.