L’Ajuntament de Manacor treu a licitació els llocs de venda buits de la plaça de les Verdures donant impuls al producte local i ecològic

24-Juny-2021

L'Ajuntament de Manacor ha tret a licitació la concessió per a l'explotació dels llocs fixos vacants del mercat municipal de Manacor a la plaça de les Verdures. Es tracta de vuit llocs de venda fixos, que estan situats al mòdul superior de l'edifici amb els números 1, 2, 4, 5 i 7 i al mòdul inferior amb els números 10, 11 i 15. Tots aquests llocs disposen d’un taulell de material, d’un pica amb sistema d’evacuació i un punt d’aigua freda i d’un punt de connexió d’electricitat amb una potència màxima de 875 Kwh. L'objecte de la concessió es divideix en dos lots en funció de les seves mides, que oscil·len entre els 3,7 (mòduls simples) i els 7,6 metres linials (mòduls dobles).

 

Els adjudicataris només podran optar a un màxim de tres llocs, amb independència del lot al qual pertanyen. L'elecció del lloc de venda de cada lot es farà en funció de la puntuació obtinguda.

La present concessió s'atorga per un termini de 10 anys, prorrogables anualment per uns altres 5 anys més de comú acord entre les parts.

 

Els criteris d’adjudicació estableixen que els interessats podran obtenir fins un màxim de 20 punts si augmenten el preu de licitació indicat en el plec. La resta de punts valoraran: 7 punts pel compromís de venda de fruites i verdures, que inclou també bolets, patates i tubercles, frescos, secs o congelats, a més de productes precuinats l’ingredient principal dels quals sigui algun d’aquests productes; 6 punts si venen productes propis; 5 punts si venen productes ecològics acreditats pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE); 2 punts a qui contracti persones en risc d’exclusió social, persones de col·lectius desfavorits o amb dificultats per accedir al món laboral.

 

La delegada responsable de la plaça de les Verdures, Cristina Capó, assegura que «seguim fent feina perquè la plaça recobri la importància que mereix i això contribueixi a recuperar la vitalitat econòmica del centre de Manacor». «La plaça és el punt neuràlgic al centre de Manacor per a la dinamització comercial, per això no renunciam a què tots els llocs estiguin oberts i en funcionament», afegeix.

 

La normativa estableix que als llocs municipals de la plaça de les Verdures s'hi pot vendre al detall pesca salada, olives i conserves;carnisseria;menuts;cansaladeria, xarcuteria, embotits i formatges; aviram, caça i ous; conserves; fruites i verdures; llegums i cereals; productes làctics; fruites seques, aliments dietètics i herboristeria; pastisseria; forn; floristeria; tapes o altres productes cuinats semblants; servei de restauració amb la instal·lació adequada per permetre la venda de begudes i productes elaborats.

 

L’ordenança fiscal en vigor estableix una taxa de 45,96 euros al mes per als llocs de venda de 3,7 metres lineals i de 92,04 euros al mes per als llocs de 7,60 metres lineals. El tipus de licitació serà millorable a l’alça i seran rebutjades les proposicions que es presentin que s’ofereixi un canon inferior al respectiu tipus de licitació.

 

Els interessats tenen 30 dies hàbils, fins el 6 d’agost a les 11 h, per a presentar les sol·licituds.