L’Ajuntament de Manacor signa un nou conveni per convertir un edifici fora d’ordenació inacabat en 9 Habitatges de Protecció Oficial

15-Març-2023

La promotora cedirà un dels pisos, de 56 metres quadrats, a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Manacor ha signat aquest dimecres un conveni amb MVS Spain Investments S.L. per a l’aplicació del règim especial de les edificacions inacabades amb llicència caducada, regulat al Decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge aprovat el 2020 per part del Govern de les Illes Balears. L’objecte del conveni consisteix en la finalització de les obres d’una edificació inacabada ubicada en un solar de 400,78 metres quadrats de superfície, que consta de planta soterrani, planta baixa i tres pisos, situada al carrer de Severo Ochoa número 5-7 de Manacor.

Amb aquesta iniciativa de col·laboració públicoprivada es contribueix a millorar la imatge de la ciutat, reduint el número de les nombroses construccions inacabades i, sobretot, s’incentiva la creació d’habitatges destinats a protecció oficial.

El buc objecte del conveni es troba situat en sòl urbà i amb ús residencial permès pel planejament vigent. Gràcies a aquest acord es podran finalitzar les obres d’aquesta construcció inacabada, iniciades a l’any 2007 i posteriorment paralitzades per mor de la crisi econòmica del 2008. La planta soterrani es destinarà a aparcaments, la planta baixa a locals comercials i els pisos que s’hi construiran a les tres plantes seran destinats a habitatges de protecció pública. Aquesta promoció d’habitatges protegits comptarà amb 9 pisos d’entre 68 i 101 metres quadrats construïts, que seran destinats a la venda. Les obres tenen un termini d’execució de 36 mesos, que es podran prorrogar per causa justificada.

MVS Spain Investments S.L. serà la promotora de la totalitat de les obres i amb aquesta finalitat ha encarregat la redacció del projecte d’aquest edifici plurifamiliar, el qual es presentarà a la Direcció General d’Habitatge per tal d’aconseguir la qualificació provisional d’HPO i posteriorment sol·licitarà la llicència urbanística a l’Ajuntament.

Aquest conveni no suposa cap cost per a les arques municipals i permetrà l’adquisició gratuïta per part de l’Ajuntament d’un habitatge totalment acabat de 56 metres quadrats, que esdevindrà el segon pis del parc municipal d’habitatges de protecció pública de Manacor.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat el fet que aquesta fórmula «permet fer front de manera efectiva a la crisi habitacional, amb zero consum de territori i embellint l’entorn urbà, ja que també donam resposta a la problemàtica de les construccions inacabades a Manacor». La delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, s’ha mostrat «molt orgullosa» d’aquest segon projecte d’habitatge protegit i ha animat a «tots aquells promotors o propietaris d’edificis inacabats a posar-se en contacte amb l’Ajuntament per poder-se adherir a aquesta solució en què totes les parts hi guanyen". El representant de la promotora, Miguel Villavecchia Skrebba com a Administrador únic de MVS Spain Investments S.L ha donat les gràcies a l’Ajuntament de Manacor per la col·laboració per poder tirar endavant la segona promoció d’aquestes característiques a Manacor i a les Illes Balears.

El primer conveni d’aquestes característiques es va signar el juny del 2022 entre l’Ajuntament de Manacor i una empresa promotora i segueix la seva tramitació. Aquesta promoció, situada a l’Avinguda Mossèn Alcover ja disposa de projecte bàsic aprovat i té pendent l’aprovació del projecte d’execució, actualment en tràmit.