L’Ajuntament de Manacor restaura la creu dedicada a mossèn Baltasar Pinya

20-Desembre-2022

El departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Manacor ha restaurat la creu dedicada a mossèn Baltasar Pinya, situada a la carretera de Conies. A principis de 2021, una forta ventada la va tomar.

Aquesta creu data de l’any 1956 i es va fer amb aportacions econòmiques dels veïnats de la carretera de Conies, en memòria de mossèn Baltasar Pinya. La restauració ha anat a càrrec de Maria del Mar Riera i s’ha duit a terme entre els mesos d’octubre i novembre de 2022.

Les tasques que s’hi han realitzat consisteixen en l’encolat de les peces reposant els fragments al seu lloc original, la neteja del marès per retirar la brutícia que impregnava la peça, la neteja mecànica per retirar la capa de brutícia adherida i les restes de fongs i líquens, l’aplicació d’un producte biocida per a eliminar líquens i fongs i evitar la seva proliferació, la reconstrucció volumètrica dels fragments perduts amb morter de calç i arena i la reintegració pictòrica del conjunt.

Durant la neteja de la creu s’ha descobert una inscripció que ha permès conèixer el nom de l’autor, Mateu Fortesa, i el nom de l’encarregat del projecte, Antoni Riera Nadal.

La delegada de Patrimoni, Núria Hinojosa, juntament amb la tècnica de Patrimoni, Magdalena Salas, han realitzat la visita d’obra a la creu restaurada.