L'Ajuntament de Manacor renova la subvenció amb el Fons Mallorquí de Solidaritat per a projectes compromesos amb l'agenda 2030

11-Gener-2023

L'Ajuntament de Manacor ha renovat la subvenció que cada any aporta al Fons Mallorquí de Solidaritat. L'aportació municipal al Fons és de 20.000 euros i es destinarà al finançament del projecte "Compromesos amb l'agenda 2030: tallers formatius i difusió". El projecte facilitarà monitoritzar les polítiques municipals per a complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. L'Agenda 2030 és un pla d'acció promogut i aprovat per les Nacions Unides que planteja 17 grans objectius globals per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a totes les persones, amb l'objectiu d'assolir un món més sostenible

El conveni de col·laboració s'ha signat aquest dimecres de matí per part del batle de Manacor i la presidenta del Fons, Maria Antònia Mulet. A la signatura també hi han assistit la delegada de Serveis Socials, Joventut i Igualtat, Carme Gomila, i la gerent del Fons, Catalina Socies. 

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat dedicada a coordinar les polítiques de les Administracions públiques i de les entitats privades de Mallorca al Tercer Món, per a què sigui més eficaç la cooperació i l'esforç de solidaritat del poble mallorquí envers els països subdesenvolupats, segons els seus estatuts, entre els seus fins hi ha administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l'associació per a projectes al Tercer Món i organitzar i dirigir campanyes de sensibilització sobre la cooperació per al desenvolupament proposades per les organitzacions no governamentals, ajuntaments i altres entitats. Així com promoure que les institucions i entitats públiques i privades mallorquines col·laborin en tasques de cooperació per al desenvolupament, i hi destinin un percentatge del seu respectiu pressupost, tendint cap al 0,7% recoman at per les Nacions Unides.