L’Ajuntament de Manacor rebutja qualsevol intent de crear un clima social contrari a la convivència i als valors democràtics

06-Març-2024

L’Ajuntament de Manacor no ha rebut cap projecte referent a la construcció d’una mesquita i recorda que qualsevol projecte urbanístic que es tramita ha de complir amb la normativa vigent


L'Ajuntament de Manacor rebutja fermament qualsevol intent de promoure un clima social contrari a la convivència i als valors democràtics que guien aquesta institució. L'administració local rebutja de manera contundent qualsevol intent de generar una atmosfera de divisió, discriminació o intolerància dins de la nostra comunitat. Aquest rebuig a la polarització i la defensa dels principis democràtics són fonamentals en la tasca de l'Ajuntament de Manacor en la construcció d'una societat més justa, cohesionada i democràtica per a tots els ciutadans.

Així mateix, l’Ajuntament de Manacor informa que no ha rebut cap sol·licitud ni cap projecte per a la construcció d’una mesquita a Manacor i recorda que el departament d’Urbanisme rep diàriament consultes de ciutadans, professionals, empreses i entitats diverses i totes són ateses. Una vegada es presenti aquest o qualsevol altre projecte, els departaments corresponents del consistori es posaran a treballar per assegurar-se que compleix els requisits i la normativa vigent, com es duu a terme en qualsevol projecte urbanístic del municipi. Els edificis i les activitats estan regulats per la normativa vigent i recollits en el Pla General, que s'aplica rigorosament sigui quin sigui el projecte.

L’Ajuntament de Manacor adverteix que qualsevol projecte urbanístic que tramita el departament d’Urbanisme es tracta i despatxa en les mateixes regles i condicions, les que en aquest cas marca el Pla General de Manacor aprovat el 2022.