L’Ajuntament de Manacor posa en marxa un nou servei d’atenció ciutadana a través de WhatsApp

08-Setembre-2021

L’Ajuntament de Manacor fa una passa més per acostar l’administració a la ciutadania i posa en marxa un nou Servei d’Atenció Ciutadana a través de WhatsApp. Aquest nou servei d’atenció a la ciutadania substitueix l’aplicació per a comunicar incidències que es va posar en marxa a principis de mandat i que no va donar els resultats que s’esperaven ja que tenia un format excessivament rígid que no permetia la interacció amb els ciutadans. «Nosaltres que formam un equip de govern diferent, que anam cap a una administració 4.0, posam en marxa aquesta eina de comunicació amb la ciutadania que funciona mitjançant WhatsApp», ha explicat el delegat de Comunicacions i Atenció al ciutadà, Carles Grimalt durant la presentació del nou servei. WhatsApp s’ha convertit en l’estàndard de comunicació per missatgeria i és per això que s’ha triat aquesta aplicació per poder interactuar amb la ciutadania mitjançant un sistema de xatbot, un ordinador semiautomàtic que interactua amb l’usuari. Així mateix, el servei comptarà amb una auxiliar de l’Ajuntament per a respondre les notificacions dels usuaris.

 

El Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Manacor funciona amb el número de WhatsApp 674 03 59 21. Una vegada l’usuari ha gravat aquest contacte al seu telèfon, ja pot escriure al servei, on li apareixerà un menú amb els següents apartats:

 

1. Informació municipal
2. Pregunta al batle
3. Comunicació d'incidències
4. Bústia de la ciutadania
5. Informació COVID
6. Les meves preferències
7. Finalitzar

 

L’apartat d’informació municipal s’anirà actualitzant. Així mateix, el Servei compta amb tres bústies importants: Pregunta al batle, Comunicació d’incidències i Bústia de la ciutadania. Mitjançant aquest nou sistema, el batle podrà rebre missatges directament dels ciutadans, una manera que el batle tingui accés a la ciutadania i que els ciutadans sàpiguen que tenen aquesta porta oberta. Pel que fa a la Comunicació d’incidències, aquest sistema també permet indicar l’adreça, explicar la incidència, enviar fotografia i geolocalització. Una vegada enviades, les notificacions arribaran al departament corresponent perquè siguin tramitades i solucionades. Finalment, la Bústia de la ciutadania és un espai on fer consultes i suggeriments.

 

Així mateix, actualment el Servei també té un apartat d’informació sobre la pandèmia de la Covid-19 a les Illes Balears.

 

Amb tot, el menú d’aquest nou servei és configurable, pel que no es descarta fer canvis per ampliar o modificar seccions, si es creu necessari o adient. «Allò bo d’aquesta plataforma és que és totalment viva i s’adapta a les nostres necessitats del dia a dia», ha explicat Grimalt.

 

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha insistit que aquest nou servei servei per fer una passa més enllà respecte de l’anterior aplicació, que permet «canviar un sistema que vàrem posar en marxa amb bona intenció i que ara millorarà d’una manera important». Per això, ha insistit que la principal novetat de la plataforma que ara es posa en marxa és que, en tant que no seran consultes anònimes, ja que una vegada que es rebrà cada missatge l’Ajuntament comptarà amb el telèfon i les dades de la persona que l’envia, això permetrà interactuar-hi directament. «Si tenim clar això, permetrà que la gent se senti més a prop de l’Ajuntament i l’Ajuntament se senti més a prop de la gent», ha afegit.

 

L’Ajuntament de Manacor anima la ciutadania a fer servir aquest nou Servei i que es faci servir de manera responsable, correcta i seriosa.