L’Ajuntament de Manacor obrirà una línia de patrocinis per a esdeveniments esportius

26-Juliol-2023

El nou sistema garantirà la transparència i permetrà donar continuïtat a aquestes proves esportives

L'Ajuntament de Manacor posarà en marxa una nova línia de patrocinis per a esdeveniments esportius. El Patronat Municipal d’Esports fa feina amb l’objectiu de clarificar les aportacions econòmiques municipals als clubs i entitats esportives. Des de fa dos anys existeix una línia de subvencions de 100.000 euros destinada als individus i entitats esportives del municipi amb l’objectiu de promoure i facilitar l’accés a l’esport de competició i a la seva pràctica, tant i individual com col·lectiva, a més de fomentar la realització d’activitats per part de les entitats esportives.

Davant la impossibilitat de poder autoritzar la realització d’esdeveniments esportius que habitualment s’emmarquen en les festes de diferents nuclis del municipi amb el mateix sistema que s’havia aplicat els anys anteriors, el batle de Manacor i actual responsable de l’àrea d’Esports, Miquel Oliver, ha decidit posar en marxa una línia de patrocinis a través de subvencions amb l’objectiu de poder donar continuïtat a uns esdeveniments esportius que contribueixen al teixit associatiu i social del municipi. Aquesta solució, una subvenció per concurrència no competitiva, permetria patrocinar els esdeveniments esportius que, fins ara i d’acord amb els paràmetres fixats per la línia de subvencions actual, obtenien una quantitat insuficient per a poder assumir l’organització d’aquests i es duien a terme mitjançant un sistema de facturació que el departament d’Intervenció municipal ha advertit que pot incórrer en la discrecionalitat, l’arbitrarietat administrativa i l’opacitat en la tramitació.

D’aquesta manera, el Patronat Municipal d’Esports tendria dos blocs diferenciats de línies de subvenció, una destinada a esportistes individuals i clubs i una altra a esdeveniments esportius específics.

Una de les novetats essencials d’aquest nou sistema suposarà la presentació d’un projecte descriptiu, una sol·licitud d’autorització i la posterior justificació de les factures per les despeses ocasionades. D’aquesta manera l’Ajuntament de Manacor assegurarà la transparència i posarà solució a les advertències del departament d’Intervenció relatives a possibles irregularitats en la tramitació d’aquestes.