L’Ajuntament de Manacor obre una línia d’ajuts de 100.000 euros per al teixit esportiu del municipi

11-Maig-2022

L’Ajuntament de Manacor ha presentat aquest dimarts una convocatòria pública de subvencions de 100.000 euros als individus i entitats esportives de Manacor. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure i facilitar l’accés a l’esport de competició i a la seva pràctica individual i col·lectiva, així com fomentar la realització d’activitats per part de les entitats esportives.

«El món esportiu a Manacor és molt ric, són molts els clubs i els esportistes que hi ha al municipi, pel que hem intentat donar cobertura a tot el teixit esportiu. Esperem que s’esgoti la partida i en el cas que el crèdit quedi curt, l’augmentaríem en properes convocatòries», ha explicat el delegat d’Esports, Artur Aguiló, que ha comparegut acompanyat de la tècnica d’Esports, Bàrbara Bover.

Les activitats que se subvencionaran hauran hagut de dur-se a terme entre l’1 de juliol de 2021 i el 31 de desembre de 2022. Aquests ajuts contemplen quatre línies: les escoles d’iniciació esportiva, l’esport federat col·lectiu i individual, esportistes individuals que acreditin ser residents al municipi o que pertanyen a clubs locals i surten a competir fora de l’illa, i els esdeveniments esportius especials. Poden ser beneficiaris de les ajudes les entitats, clubs i associacions esportives sense afany de lucre amb domicili fiscal i social al municipi, així com les persones físiques amb llicència federativa vident i amb residència al municipi, que participin en competicions esportives d’àmbit estatal o internacional.

La dotació pressupostària per a la convocatòria d’aquesta subvenció és de 100.000 euros, que es divideix en les següents línies:

- A. Escoles d’iniciació esportiva: 20.000 euros.

- B. Esport federat col·lectiu, esport federat individual: 50.000 euros.

- C. Ajudes individuals a esportistes: 10.000 euros.

- D. Esdeveniments esportius especials: 20.000 euros.

Les quanties de cada línia podran redistribuir-se en funció de les necessitats real de cadascuna, una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds.

El termini per a presentar sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOIB, en cas d’optar a les línies A o B. Pel que fa a les línies C o D, podran presentar-se a partir de l’endemà de la data de publicació al BOIB i fins dia 31 de desembre o fins que s’esgotin les partides. Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica mitjançant la Seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor o de manera presencial (només per a persones físiques) al Registre General d’Entrada d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manacor, de 8.30 h a 14 h de dilluns a divendres.