L’Ajuntament de Manacor incorpora 3,2 milions d’euros de romanent per a obres de millora urbana arreu del municipi

19-Octubre-2021

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat durant la sessió d’aquest dilluns una incorporació de 5.456.329 euros del romanent municipal. El ple ha donat llum verda amb els onze vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels grups de l’oposició a la incorporació de d’aquests prop de 5,5 milions d’euros, dels quals 3,2 es destinaran als projectes de reforma i obres de millora de la plaça Cardenal Pou, el carrer Lleó XIII i la plaça Francesc de Borja Moll de Manacor, l’avinguda dels Pins de Porto Cristo, el carrer Romaní de s’Illot i la via Europa de Cala Murada, i la millora de l’enllumenat públic del Quadre 90 de s’Illot. A aquests, s’hi sumen el projecte de reforma del carrer d’en Venturós, les obres del jardí de l’Hort dels frares de la plaça dels Pares Creus i Font i Roig, la construcció d’una nau a Porto Cristo per a la brigada municipal, la reforma de la galeria de tir, la contractació de vuit agents Covid, el sistema de control d’accessos i de geolocalització de vehicles municipals, el Pla de voravies. Així mateix, també es destinaran 2,3 milions d’euros al pagament de l’expropiació de les zones verdes que permeteren la construcció del vial d’accés a l’IES Manacor (2,2 milions) i la de la zona verda del Cilindre (141.000 euros).

 

Al carrer Lleó XIII es preveu actuar en una superfície de 2.500 metres quadrats, compresa entre la plaça de Sant Jaume i la plaça de Sa Mora. L’actuació preveu la reforma integral del carrer, canviant la secció actual del vial per paviment continu accessible de llambordes. També es renovaran els serveis urbanístics, especialment l’enllumenat públic, millorant l’eficiència energètica i minimitzant la contaminació lumínica de l’entorn. El cost total de l’obra serà de 662.500 euros, dels que el Govern i el Consell de Mallorca n’aportaran 441.666,67 al 50% i l’Ajuntament de Manacor, els 220.833 euros restants.

 

A la plaça Francesc de Borja Moll es preveu actuar sobre les voreres perimetrals per millorar-ne l’estat general i l’accessibilitat, es repararà la pavimentació interior i es renovaran els paviments asfàltics. L’actuació es completarà amb la reforma integral de l’enllumenat públic, millorant-ne l’eficiència energètica i l’impacte ambiental. L’obra tindrà un cost total de 76.400 euros.

 

Pel que fa a la plaça del Cardenal Pou es preveu actuar sobre les voreres perimetrals de la plaça per millorar-ne l’estat general i l’accessibilitat. S’actuarà a la calçada per solucionar els problemes de drenatge de pluvials. L’actuació es completarà amb la reforma integral de l’enllumenat públic existent, millorant-ne l’eficiència energètica i minimitzant la contaminació lumínica de l’entorn. El cost total de l’obra serà de 125.000 euros.

 

A l’avinguda dels Pins de Porto Cristo s’actuarà a les voravies d’uns 450 metres quadrats que actualment estan deteriorades, ja sigui per la seva antiguitat o per les arrels dels arbres. També es dotarà l’avinguda d’una nova instal·lació d’enllumenat públic. L’obra tendrà un cost total de 190.000 euros.

 

Carrer del Romaní, s’Illot. S’actuarà a les voravies del tram comprès entre el Camí de la Mar i el Camí de l’Anfós, on hi ha el CEIP Talaiot. Aquesta intervenció comportarà la millora de l’accessibilitat i de l’estat general de les voravies, adaptant-les a la normativa pel que fa a l’amplada i sobre les barreres arquitectòniques que suposen les instal·lacions de les línies aèries dels serveis existents. Les obres tendran un cost de 209.700 euros.

 

Via Europa, Cala Murada. Es projectarà una nova voravia adaptada que permeti el trànsit de vianants entre l’aturada del servei públic de transport i l’encreuament de la via Occitània. La voravia tendrà una longitud d’aproximadament 450 metres i estarà dotada d’una nova instal·lació d’enllumenat públic, inexistent en aquests moments. El projecte costarà 107.000 euros.

 

Les sis actuacions anteriors van vinculades a la subvenció atorgada pel Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per pal·liar els efectes econòmics derivats de la Covid en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana.

 

Pel que fa a les obres del Jardí de l’Hort dels Frares, a la plaça dels Pares Creus i Font i Roig, mitjançant aquest projecte es recuperarà el solar municipal que durant molts anys es va destinar a aparcament dels Jutjats de Manacor. Les obres consisteixen en una remodelació del solar per convertir-lo en un jardí urbà delimitat per una barrera que permetrà controlar els horaris d’obertura i tancament de l’espai. L’àmbit quedarà ordenat a partir de cinc jardineres, un espai central amb un safareig i un arbre, i una pèrgola que ofereixi una zona d’ombra. Els materials i la vegetació seran autòctons. El cost previst de l’actuació ascendeix a 89.552 euros.

 

Al carrer d’en Venturós, l’Ajuntament de Manacor hi durà a terme una renovació completa dels serveis d’aigua potable, clavegueram i enllumenat públic, a més de la incorporació de la xarxa de pluvials, inexistent hores d’ara. Se substituiran les voravies i la calçada central per una secció completa al mateix nivell amb els mateixos materials dels carrers adjacents. El cost previst de l’actuació ascendeix a 260.189 euros.

 

El Pla de voravies millorarà l’accessibilitat amb actuacions definides en un conjunt de voravies que actualment no compleixen les mínimes condicions exigides en matèria d’accessibilitat. Les obres consisteixen en una reforma dels paviments, en la seva reposició o cimentació, i el cost previst de l’actuació ascendeix a 201.227 euros.

 

El ple també ha aprovat incorporar 298.812 euros per a la construcció d’una nau per a la brigada municipal a Porto Cristo. Amb aquesta nova infraestructura, la brigada podrà tenir unes instal·lacions específiques per a desenvolupar les seves funcions i l’Ajuntament podrà estalviar un lloguer.

 

Control d’accessos i geolocalització dels vehicles municipals i agents Covid

 

Es destinaran 158.031 euros a un sistema de càmeres de control d’accessos a diferents zones del municipi, entre elles la ZPR, i 33.222 euros a la implantació d’un sistema de geolocalització dels vehicles de la flota municipal.

 

El ple també ha donat llum verda a la contractació de vuit agents Covid, que es planteja com una ajuda complementària i temporal als cossos de Policia Local. Es preveu que els agents s’incorporin l’1 de gener de 2022 i desenvolupin les seves tasques fins a cap d’any. Així mateix, la incorporació de romanent aprovada també preveu destinar 42.731 euros a les obres de reforma de la galeria de tir de la Policia Local.