L'Ajuntament de Manacor ha reformat la carretera de Son Macià, després d'anys de reivindicacions veïnals

23-Agost-2021

L'Ajuntament de Manacor ha reformat la carretera de Son Macià, de titularitat municipal, amb l'objectiu de millorar la seguretat d'aquesta via que discorre entre la carretera Ma-14 a la carretera Ma-4014 i que passa pel nucli urbà de Son Macià. Les obres de reforma han adequat els revolts ubicats al punt quilomètric 0,9, 2, 2,3 i 6,5 comptats des de la intersecció amb la carretera de Felanitx, i que es consideraven els punts més perillosos de la via. «Després d’anys de reivindicació social de la gent de Son Macià que reclamava que aquesta carretera havia d’estar en condicions, l’Ajuntament ha donat resposta», ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver, en una roda de premsa on també hi ha estat present la delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa.

 

El mal estat del ferm de la carretera ja s'havia advertit pel mateix Ajuntament de Manacor amb un projecte de reforç de ferm redactat l'any 2004 i que no s'arribà a executar, i també per diversos informes de la Policia Local, Policia Nacional i Guàrdia Civil, a més de reiterades peticions de veïns de la zona. Els revolts que s'han reformat presentaven deficiències considerables, com ara desnivell o peralt inadequat, canvi de rasant amb deformació del paviment, paviment llis o cruiat, deficiències en els marges, absència de senyalització vertical, etcètera.

 

La reforma que s'ha presentat aquest dilluns respon a aquestes actuacions d'urgència derivades de l'estat general del ferm d'aquesta carretera i, concretament als tres revolts esmentats, que consisteixen especialment a retocar el peralt, millorar la capa de rodadura i implantar la senyalització pertinent. «És una de les poques carreteres que són de titularitat municipal i tot i que seguirem insistint perquè es traspassi al Consell de Mallorca, el que no podíem fer era que aquesta lluita dilatés més l’assumpte i s’ha actuat d’una vegada», ha afegit el batle.

 

Concretament, al Revolt 1 (Punt Quilomètric 0+900) s'ha condicionat el traçat, rehabilitat el ferm, condicionat el drenatge amb la incorporació d'una cuneta contínua de formigó per a la recollida de les aigües pluvials, s'han incorporat senyals de perill i panells d'abalisament en revolts, i pel que fa a la contenció s'ha instal·lat una barrera de seguretat entre el PQ 0+900 i el PQ 1+000. Així mateix, també s'ha esbucat el mur de maçoneria existent, que estava en mal estat, i se n'ha construït un de nou de formigó armat i acabat amb pedra calcària a la cara visible.

 

Al Revolt 2 (PQ 2+000) s'ha duit a terme el condicionament del traçat afavorint l'increment del peralt amb l'objectiu de compensar el radi tancat del revolt, s'ha rehabilitat el ferm, s'ha condicionat el drenatge per donar solució al terra lliscant produït pel fang i els materials argilosos acumulats a la carretera per la sortida de camions de la pedrera, s'han incorporat senyals de perill i panells d'abalisament, i pel que fa als sistemes de contenció s'ha esbucat parcialment el mur de marès existent que actuava com a barrera al drenatge i s'ha instal·lat una barrera de seguretat.

 

Al Revolt 3 (PQ 2+300) s'ha condicionat el traçat per afavorir el desenvolupament del revolt i suavitzar la rasant per millorar la visibilitat, també s'ha rehabilitat el ferm, s'han incorporat senyals de perill i panells d'abalisament.

 

Al Revolt 4 (PK 6+500) s'ha fet una actuació puntual a la barrera metàl·lica, que estava en mal estat. S'han incorporat senyals de perill i panells d'abalisament, així com la instal·lació d'una barrera de seguretat de 80 metres de longitud.

 

Les obres es varen adjudicar el passat mes d'abril a Melchor Mascaró, varen finalitzar a principis d'agost. «S’han executat en 12 setmanes, un temps exemplar», ha conclòs Oliver. El termini de garantia de les obres és de dos anys a partir de la seva recepció i la seva conservació anirà a càrrec del contractista, qui abonarà les quantitats corresponents per a la liquidació de desperfectes si aquests han estat a causa de la mala execució de les obres.

 

El pressupost total de les obres ha estat de 237.468,24 €.