L'Ajuntament de Manacor edita una Guia d'acollida municipal adreçada a les persones nouvingudes que vénen a viure al municipi

03-Maig-2023

L'Ajuntament de Manacor ha editat una Guia d'acollida municipal que s'adreça a totes les persones nouvingudes que vénen a viure al municipi. Es tracta d'un nou servei municipal que reforça el servei d'acollida que du a terme el departament de Serveis Socials des de 2020.

"Arran de la pandèmia de Covid-19 i la conseqüent reestructuració del departament de Serveis Socials per atendre totes les necessitats, hem implantat un servei de triatge on treballadors i educadors socials fan una primera sessió d'acollida a les persones nouvingudes que arriben a Manacor", ha explicat la delegada de Serveis Socials, Carme Gomila. Es tracta d'una sessió informativa on se'ls donen a conèixer els recursos que els ofereix l'administració municipal, així com altra informació de servei públic.

La nova guia permet reforçar aquest servei municipal d'acollida ja que és un recurs que les persones poden endur-se a ca seva. La guia s'ha editat en català, castellà, anglès, alemany i àrab i es repartirà arreu del municipi. "Es tracta d'obrir les portes de l'Ajuntament de Manacor als nous manacorins, que coneguin no només els serveis que els oferim, sinó que també coneguin els seus drets i els punts bàsics de l'entorn i la societat que els acull", ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver, qui ha insistit que "la informació oficial ha de ser directa i clara".

La Guia d'Acollida Municipal es podrà trobar a l'Ajuntament de Manacor i als principals centres d'interès, com ara els centres de salut, l'Hospital o els centres educatius del municipi. Tant és així que aquest recurs també és el resultat d'una demanda de diferents serveis.

"Volem que la gent conegui els seus drets: com poden empadronar-se, escolaritzar els seus fills o fer-se la targeta sanitària", ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver. "En definitiva, es tracta que puguin conèixer el poble on viuen", ha remarcat Carme Gomila.

La Guia Municipal d'Acollida proporciona la informació bàsica sobre el municipi, així com els principals punts d'interès. Així mateix, ofereix la informació sobre el procés d'empadronament, el procés d'obtenció de la targeta sanitària i el procés d'escolarització. Així mateix, fa incidència en el català com a eina integradora i ofereix informació sobre els cursos que realitza l'Escola Municipal de Mallorquí. Pel que fa a la formació i ocupació, la Guia exposa els principals punts d'interès a aquest efecte. Transport públic, informació sobre els Serveis Socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Manacor, gestió de tràmits en matèria d'estrangeria, participació en la cultura i en l'esport locals, les principals tradicions del municipi i el sistema de gestió de residus implantat, completen la informació que ofereix aquest nou recurs.

Manacor té actualment una diversitat molt gran pel que fa a la població nouvinguda, tant pel que fa a les circumstàncies administratives, com d'orígens o característiques. Entre el mes de gener i abril de 2023, han arribat a Manacor un mínim de 220 famílies amb DNI/NIE i 169 famílies amb passaport, segons dades del departament de Serveis Socials. Es tracta de les persones que arriben per porta, passen pel servei de triatge i demanen orientació i assessorament. Aquesta Guia d'Acollida Municipal és un recurs que pretén facilitat el procés a través del qual les persones immigrades adquireixen els recursos necessaris per desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat d'oportunitats a la societat d'acollida.

El procés d'acollida a Manacor es fa en xarxa, ja que a més de la recepció i orientació per facilitar la informació bàsica de l'entorn, els drets i deures, recursos existents, etcètera, també es posa a l'abast l'accés al coneixement de l'entorn i l'aprenentatge de la llengua. En aquest sentit, l'Escola Municipal de Mallorquí i els Serveis Socials fa tres anys que duen a terme programes d'acolliment lingüístic, en què les persones nouvingudes poden obtenir el certificat de Català A1 enfocat al coneixement de l'entorn. "Viure a Manacor és més que només dormir-hi; és fer-hi vida, habitar-hi, amb totes les implicacions que això comporta; és trepitjar els carrers, les places, els serveis, les botigues, ocupar els espais. Per això és important que l'Ajuntament estigui a l'alçada", ha dit Gomila. "Tenim clar que no podem eludir la competència que tenim com a administració d'acollir, assessorar i acompanyar", ha conclòs el batle Oliver.