L’Ajuntament de Manacor crea una franja de protecció contra incendis a Cala Murada

12-Octubre-2023

El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manacor ha finalitzat recentment les tasques de creació d’una franja de seguretat contra incendis a la zona verda del torrent de Cala Murada. Aquesta actuació s’ha realitzat per primera vegada i té l’objectiu de rompre la continuïtat horitzontal i vertical de la vegetació, disminuint la quantitat de biomassa i, per tant, del potencial combustible.

Aquestes tasques s’han fet a dues zones del torrent de Cala Murada, una de les quals té una superfície d’una hectàrea i l’altra de 0.35 hectàrees, i s’ha prioritzat l’actuació a la franja més propera als habitatges.

Per a dur a terme aquestes feines, l’Ajuntament de Manacor ha contractat una brigada forestal especialitzada, dotada d’eines manuals i mecanitzades, a més d’una trituradora d’alt rendiment.

Les tasques es varen iniciar dia 14 de setembre i acabaren la setmana passada. El contracte ha tengut un cost de 17.968,50€.

L’Ajuntament de Manacor treballa en l’aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Manacor, que inclou mesures d’autoprotecció amb l’objectiu d’establir les actuacions necessàries per a la lluita contra els incendis forestals i l’atenció de les emergències als nuclis de població aïllats, urbanitzacions o activitats ubicades en zones de perill.

En aquest marc, l’Ajuntament té previst continuar les actuacions iniciades a Cala Murada i l’objectiu és realitzar altres actuacions de protecció contra incendis a les zones de major risc durant els propers anys.

Cal recordar que els propietaris d’habitatges situats en zones forestals o limitants tenen l’obligació legal recollida a diverses normatives, destacant la Llei Agrària de les Illes Balears, 3/2019 de 31 de gener, de prendre mesures de prevenció i autoprotecció davant el risc d’incendi forestal, especialment en les franges de protecció confrontants amb els veïns urbans i al voltant de les cases aïllades, així com en els camins d’accés.