L'Ajuntament de Manacor comença a substituir la gespa ornamental dels espais públics per plantes autòctones

22-Gener-2022

L'Ajuntament de Manacor ha iniciat el pla per substituir la gespa ornamental de determinats espais públics del municipi per altres espècies autòctones que permeten reduir el consum d'aigua. "Es tracta d'una passa més cap a la sostenibilitat ambiental, amb l'aplicació de mesures correctives per aconseguir l'estalvi d'aigua aplicant principis de xerojardineria, és a dir: la planificació i adaptació dels jardins al clima mediterrani i un ús més racional de l'aigua", ha assegurat el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà.

Les accions han començat a la rotonda de la plaça del Parc, que té un perímetre de 115 metres i una àrea de 1.090 metres quadrats. El manteniment d’aquesta rotonda suposa un consum anual de 914 metres cúbics d’aigua, que es concentren els mesos d’estiu, que és quan hi ha més pressió hídrica. Gràcies a la retirada de la gespa ornamental i a la plantació d’espècies autòctones, estalviarem 564 metres cúbics d’aigua cada any, el que equival al consum anual d’aigua de 8,5 habitatges.

El 9% del consum d'aigua de les Illes Balears es destina a la jardineria, segons dades del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Davant aquest elevat consum d'aigua i de recursos, la jardineria basada en superfícies de gespa està cada vegada més en desús a les latituds com la nostra. L'ús de la gespa en el disseny de zones verdes ve heretat de paisatgistes del nord d'Europa, on les seves condicions ambientals són diametralment oposades a les del clima mediterrani. És per això que en la construcció o renovació d'espais verds es tendeix de cada vegada més a la utilització dels principis de la xerojardineria, adaptant el disseny, selecció d'espècies, pràctiques de maneig, etcètera a una jardineria menys exigent en recursos, principalment pel que fa al consum d'aigua.

El cas de les rotondes amb gespa és un cas paradigmàtic de jardineria poc eficient. La gespa, amb un consum mitjà de 10 litres per metre quadrat cada dia, a més de la seva funció estètica, té sentit per ser trepitjada, tombar-s’hi o gaudir-la. Per això, a rotondes que no tenen un ús social, la gespa ja no té sentit. La xerojardineria ofereix alternatives igualment estètiques que la jardineria convencional, però amb unes exigències en recursos molt més baixes. Per a la realització d’aquesta proposta s’han tengut en compte les pautes i recomanacions recollides a la Guia pràctica per a l’ús eficient de l’aigua als jardins a les Illes Balears editada per la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears l’any 2011.

Les tasques d’adequació de la rotonda de la plaça del Parc continuen en marxa i, una vegada s’ha procedit a eliminar la gespa, la següent passa serà anivellar el terreny i preparar-lo per a la plantació d’espècies autòctones. Les properes àrees on s’intervindrà per eliminar la gespa ornamental seran la plaça del Batle Comes, al barri d’Es Serralt, ja que el barri properament disposarà d’aigua potable i no té sentit destinar aigua potable al rec d’una rotonda, i a l’àrea de davant la platja de Cala Murada. «L’objectiu no és eliminar tota la gespa del municipi, sinó només aquella que està situada en espais sense ús social i que només té una funció ornamental», ha remarcat Llodrà.