13 °C

L’Ajuntament de Manacor aprova 380.000 euros en concepte d’ajuts per a empreses i professionals afectats pels efectes econòmics de la Covid-19

09-Setembre-2020
La subvenció està adreçada a microempreses i professionals del municipi amb
l’objectiu de garantir la continuïtat del teixit econòmic i comercial, amb una aportació
econòmica directa de 1.000 euros.

L’Ajuntament de Manacor ha aprovat en Junta de Govern municipal una convocatòria d’ajuts per
valor de 380.000 euros destinats a preservar l’activitat econòmica del municipi de Manacor davant
els efectes adversos que ha ocasionat la pandèmia de la Covid-19. L’objectiu de la subvenció és
pal·liar els perjudicis econòmics del teixit empresarial i professional de Manacor derivats de les
mesures sanitàries aplicades aquest 2020.


L’Ajuntament de Manacor té com a prioritat absoluta en matèria econòmica protegir, preservar i
donar suport al teixit productiu i social amb l’objectiu de minimitzar l’impacte derivat de la
pandèmia i aconseguir que, ja finalitzada l’alarma sanitària, es produeixi el més aviat possible una
normalització de l’activitat econòmica local. Per això, s’ha dotat un fons per a la prestació
d’aquestes subvencions, davant el tancament obligatori dels establiments considerats no essencials i
del cessament total o parcial de les activitats segons el que establia el Reial Decret 465/2020 de 17
de març. El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat en roda de premsa aquest dilluns que «la
concessió d’aquests ajuts no és una competència pròpia, però davant la difícil situació actual hi
volem ser per fer costat a les empreses locals». En la mateixa línia s’ha expressat la regidora de
Promoció de l’empresa i de la indústria, Núria Hinojosa, que ha assegurat que des de l’Ajuntament
«volem estar a l’alçada de les circumstàncies, atès que no és només una crisi sanitària, sinó també
econòmica».


Es tracta d'una convocatòria adreçada a microempreses, és a dir, aquelles que tenen menys de 10
treballadors i amb un volum de negoci no superior a 2 milions d'euros, amb seu a Manacor. Poden
ser beneficiàries de la subvenció les empreses constituïdes per persones físiques o jurídiques, o les
comunitats de béns i societats civils amb objecte mercantil que varen haver de tancar
obligatòriament durant l’estat d’alarma o que varen veure reduïda la seva facturació al menys en un
75% en algun moment.


Els empresaris i professionals poden accedir a dues línies d'ajut, amb una prestació de fins a mil
euros. La primera línia sufraga despeses de lloguers comercials, préstecs hipotecaris vinculats a
l'activitat empresarial, adquisició de material per complir els protocols sanitaris (productes de
protecció individual, productes de protecció al local, senyalització, etc); assegurances; combustible;
subministraments d'energia elèctrica, aigua i comunicacions vinculades al local on es desenvolupa
l'activitat; rènting de maquinària o de vehicles; llicències d'ús d'eines i/o aplicacions informàtiques
per al teletreball o comerç electrònic; disseny d'un lloc web; tributs municipals vinculats a l'activitat
comercial, com la taxa de fems, l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre activitats
econòmiques o l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquesta línia compta amb una dotació
econòmica de 300.000 euros i el període subvencionable és el comprès entre la declaració de l'estat
d'alarma (14 de març de 2020) fins un mes posterior a la finalització (21 de juliol de 2020).

La segona línia d'ajuts permet reemborsar les despeses ja abonades de la taxa d'ocupació de la via
pública amb taules, cadires i mercaderies; o altres despeses derivades de l'ocupació de la via pública
amb taules, cadires i mercaderies, com l'adquisició de taules, cadires, para-sols o tendals. Aquesta
línia està dotada amb 80.000 euros i el període subvencionable és el comprès entre dia 1 de gener de
2020 i la data d'entrada en vigor de la suspensió de la taxa d'ocupació de la via pública. El regidor
d'Activitats i Serveis Generals, Carles Grimalt, ha recordat que "volem donar totes les facilitats per
a què bars i restaurants puguin refer-se de l'impacte del confinament".

Pel que fa als requisits, poden sol·licitar la subvenció aquelles persones físiques o jurídiques que
tenen el domicili fiscal i l’activitat al municipi de Manacor. Pel que fa als autònoms, havien d’estar
donats d’alta a la data de la declaració de l’estat d’alarma. En el cas de les activitats de temporada,
és necessari haver estat d’alta d’activitat econòmica en els darrers tres exercicis.

Les persones interessades tenen fins dia 30 de setembre per a presentar les sol·licituds. Poden fer-ho
a partir de l’endemà que es publiqui al BOIB, és a dir, dia 4 de setembre, de manera presencial a la
delegació de Comerç de l’Ajuntament de Manacor i a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
de Manacor. Igualment, l’Ajuntament de Manacor ha habilitat l’adreça de correu electrònic
desenvolupamentlocal@manacor.org per atendre els interessats.

Núria Hinojosa ha demanat la col·laboració a les persones interessades perquè facin servir els
recursos electrònics a l’hora de sol·licitar informació o tramitar els ajuts, donada la situació actual.
Igualment, ha recordat que «és important que els interessats sàpiguen que l’ordre d’entrada de la
documentació és determinant», pel que ha demanat «que no s’esperi al darrer moment».