La Junta General de l’empresa municipal de serveis de Manacor aprova per unanimitat actualitzar les dietes dels membres del Consell d’administració

10-Octubre-2023

La Junta General de l’empresa municipal de serveis de Manacor, SAM, ha aprovat aquest dilluns horabaixa per unanimitat de tots els grups polítics que la conformen actualitzar les dietes dels membres del Consell d’administració.

Les dietes actuals s’establiren el 2016 per una quantia de 60 euros per a l’assistència al Consell d’administració dels consellers que no tenen dedicació a l’Ajuntament de Manacor i per un màxim de 12 a l’any. La proposta aprovada considera que «atès que l’acord data de l’agost de 2016 i que el volum de l’entitat ha augmentat considerablement i, per tant, la dedicació dels consellers per tal d’analitzar els continguts dels punts de l’ordre del dia de les reunions s’ha vist incrementada de manera significativa, es considera adient proposar una actualització de la quantitat, acordant 115 euros per assistència a les sessions del Consell d’administració».

Aquesta indemnització no afecta el president de la SAM, Sebastià Llodrà, ni la seva vicepresidenta, Joana Maria Llull, que no cobren dietes d’assistència. Per la seva banda, la membre del Consell d’Administració en representació de la Corporació, Maria Antònia Sansó, ha anunciat que renuncia a percebre-la.