la forma abreujada dels ordinals

12-Febrer-2013

- En plural, escrivim les dues darreres lletres del nom al costat de la xifra:


1rs (primers)


1es (primeres)


2ns (segons)


4ts (quarts)


8ns (vuitens)


26ns (vint-i-sisens)


33es (trenta-tresenes)