La ciutadania pot obtenir informació sobre l’estat de les gestions amb l’Ajuntament de Manacor d’una manera més fàcil i àgil

02-Abril-2024

Els ciutadans i les empreses poden accedir a l’estat dels seus tràmits amb l’administració municipal des de qualsevol dispositiu electrònic


L’accés de la ciutadania i empreses a la informació de l’estat de les seves gestions amb l’Ajuntament de Manacor ja està disponible mitjançant la Carpeta Ciutadana del Govern central, a la que s’hi pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://carpetaciudadana.gob.es. Es tracta d’un nou canal que se suma a la seu electrònica municipal.

Aquest avenç estratègic ha estat possible gràcies a una feina prèvia d’optimització i normalització dels procediments municipals, amb l’objectiu d’aportar una major eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania i oferir una informació actualitzada i de qualitat.

L’adopció de tecnologia en la gestió administrativa no només simplifica els tràmits, sinó que també agilita els processos, reduint temps i millorant l’accessibilitat per part de la ciutadania.

Aquesta iniciativa reflecteix el compromís de l’Ajuntament de Manacor amb la modernització i l’adaptació a les necessitats actuals, oferint canals de comunicació i accés a la informació municipal des de qualsevol dispositiu electrònic.

El delegat de Govern Obert, Ferran Montero, es mostra convençut que “els beneficis d’aquesta transformació suposaran una major comoditat i accessibilitat a la ciutadania del municipi de Manacor”.

Inversió en equips de nova generació

Per poder fer aquesta passa endavant, l’Ajuntament de Manacor ha fet una inversió en equips de nova generació. Degut a què l’Ajuntament de Manacor disposava de servidors amb un sistema que aviat deixarà de tenir suport, s’ha plantejat la inversió en en dispositius de xarxa que contribueixin a una millor infraestructura en termes de consum energètic i velocitat de disposició de dades i d’operacions. Així mateix, l’actualització dels servidors per a millorar els serveis de bases de dades i fitxers, i la inversió en llicències d’una solució base que permetran noves mesures de seguretat.

L’augment dels serveis i procediments que es tramiten des de l’Ajuntament fa que els requisits tècnics dels equips hagin d’augmentar per a poder satisfer les necessitats dels treballadors, amb l’objectiu de desenvolupar l’activitat de manera òptima. La inversió en dispositius de nova generació permet una millora de l’eficiència i eficàcia en el treballi poder oferir una millor atenció a la ciutadania.

La inversió en llicències dotarà els nous equips de les utilitats necessàries per a oferir un rendiment òptim en base a la infraestructura actual i en contínua actualització.

Aquests projectes han estat finançats pel Ministeri de Política Territorial i Memòria democràtica mitjançant la Unió Europea Next Generation UE i el Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència i permetrà modernitzar les infraestructures existents a les seus de l’administració, el que permetrà que els treballadors públics disposin de millors eines per atendre la ciutadania i poder dur a terme els tràmits administratius. 


El projecte de Desenvolupament d’integració amb carpeta ciutadana ha comptat amb un import de 150.040,00 €.

El projecte de Modernització parc informàtic, amb un import total de 137.983,88 €, està compost per tres apartats: ordinadors de sobretaula i ordinadors portàtils, amb un import de 45.029,84 € (iva inclòs); servidors, components de xarxa i emmagatzematge, amb un import de 67.000,00 € (iva inclòs); i llicències de programari, amb un import de 25.954,04 € (iva inclòs).

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

NextGenerationUE