Imatge Corporativa

18-Juny-2008
Normativa Gràfica Municipal





Normativa Gràfica Municipal


L'objecte d'aquesta Normativa Gràfica és fer conèixer, a totes les persones usuàries de la Imatge visual de l'Ajuntament de Manacor, les seves modalitats d'aplicació, les seves diferents versions i la seva adaptabilitat a les més diverses circumstàncies i suports en un esforç de màxima coherència possible.