GUIA PER A L'EMPRENEDORIA

20-Febrer-2018
En aquesta guia trobareu informació sobre la creació d’empreses des del moment “0”, un recull d’informació formal i informal sobre els passos per al naixement de qualsevol empresa.
És una guia adreçada a totes aquelles persones que han sentit en algun moment la crida de l’emprene- doria, ja en forma d’autoocupació o de realització de la pròpia experiència i formació, per a tots els que
necessiten donar forma a una idea que probablement fa temps que els volta pel cap o que simplement
ha sorgit per casualitat, també per als que volen tenir informació més àmplia i estructurada sobre la
creació d’empreses o estan interessats a completar coneixements sobre el món empresarial.
Pretén servir de full de ruta en el procés de “construcció” des de la valoració de les característiques com
a empresari, l’anàlisi de la idea i del model de negoci i la transformació en un pla d’empresa estructurat
de totes les qüestions necessàries.
Presenta informació sobre les formes jurídiques i l’elecció d’aquestes formes, els tràmits de constitució
i posada en marxa, així com la indicació del lloc físic o virtual per realitzar aquests tràmits.
Planteja les principals qüestions a tenir en compte respecte a normativa quan l’emprenedoria es rea- litza en línia.
Per completar tota la informació exposada, hi ha una sèrie de recursos en línia de possible consulta per
a l’aclariment conceptual.
S’afegeixen, a més, una sèrie de recursos a Manacor, les Balears i en línia, on trobarem més informació
i ajuda sobre emprenedoria, informació, ajudes, finançament i tot allò relacionat amb la creació d’em- presa que han servit també com a base i font de la guia.
Esperem que la informació exposada resulti d’utilitat.