Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor varen atendre el 2021 el 18,49% de la població del municipi

23-Maig-2022

La delegada de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manacor, Carme Gomila, acompanyada del batle, Miquel Oliver, ha presentat aquest dilluns la Memòria dels Serveis Socials comunitaris bàsics de l'any 2021. Del document se'n desprenen tres assumptes fonamentals: l'augment significatiu del nombre de persones ateses, que ascendeix a un 18,49% de la població de Manacor (8.287 persones i 3.971 unitats familiars) en part derivada per la crisi econòmica de la Covid-19; la millora de recursos humans i l'estructura del departament i l'augment de la dotació dels recursos econòmics; i la feminització de la pobresa (78% d’ajuts els reben dones). «Aquesta memòria pretén ser un instrument que faciliti l'avaluació de les polítiques socials implementades a Manacor els pròxims anys», ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver. La delegada de Serveis Socials, Carme Gomila, ha destacat «l’exercici de transparència» que suposa haver publicat aquesta memòria, el que «permet fer un diagnòstic acurat del departament i replantejar o consolidar serveis i el model d’atenció».

El pressupost dels Serveis Socials per a 2021 fou de 2,7 milions d’euros, dels que 1,7 milions provenien del pressupost municipal i suposaren un increment del 10% respecte de l’any anterior.

Durant l'any 2021 la plantilla de Serveis Socials ha estat formada per un total de 43 professionals procedents de diferents disciplines que treballen per promoure el benestar social dels ciutadans i ciutadanes del municipi de Manacor. L'any 2021 s'ha disposat del personal següent en plantilla: ● 1 treballadora social - coordinadora. ● 7 treballadores socials. ● 5 educadores socials. ● 5 auxiliars administratius. Tres d'ells incorporats en plantilla durant el 2021. ● 9 treballadores familiars i 2 auxiliars de la llar. ● Personal dels centres de dia: 1 infermera, 1 fisioterapeuta, 11 auxiliars de clínica, 1 auxiliar de serveis (fins al mes de juliol). A més, durant el 2021 l'equip s'ha vist reforçat amb personal temporal: ● 4 psicòlegs. ● 5 treballadores familiars. ● 5 treballadores socials. La memòria reflecteix l’esforç fet per consolidar una plantilla i una estructura que ha de donar resposta a les necessitats socials del municipi.

Una de les principals novetats ha estat la redefinició de la porta d’entrada, el que ha permès millorar el nombre de persones ateses, que ascendeix a un 18,49% de la població de Manacor (8.287 persones i 3.971 unitats familiars) en part derivada per la crisi econòmica de la Covid-19. Si comparam amb anys anteriors les dades d’atenció a famílies que s’acostaren per primera vegada a Serveis Socials en un sol any s’observa que l’atenció s’ha incrementat entre un 257% l’any 2020 i un 187% l’any 2021. Pel que fa al Servei d’informació, orientació i assessorament, aquest ha realitzat un total de 15.683 diagnòstics.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor ha atès també col·lectius específics com infància i adolescència en risc, amb 81 notificacions RUMI; dones víctimes de violència masclista, amb 193 dones ateses; dependència, centre d’estades diürnes i el banc d’aliments. Pel que fa a la població nouvinguda, el 95,8% dels informes d’arrelament corresponen a homes, mentre que les prestacions econòmiques d’urgència social sumen 507 ajudes corresponents a 394.069 euros, sol·licitades en un 78,1% per dones i en un 21,9% per homes. En aquest sentit, la delegada de Serveis Socials ha destacat com «la feminització de la pobresa és una de les constatacions que evidencia la memòria dels Serveis Socials».

Pel que fa als programes i actuacions de prevenció, cal destacar la gran acollida que ha tingut l’oferta de prevenció i coeducació als centres educatius, amb 228 sol·licituds per fer els 25 tallers ofertats. Així mateix, també s’ha posat de manifest la bona rebuda del projecte pilot de Patis Oberts al CEIP Mitjà de Mar.

Intervenció psicosocial individual, grupal, acompanyament a la inserció socio-laboral, intervenció comunitària, treball en xarxa són els serveis que també recull la memòria.