El sistema de recollida selectiva incrementa un 229% els residus reciclats al municipi de Manacor en quatre anys

07-Febrer-2023

El percentatge de reciclatge passa del 13,3% el 2018 al 30,2% el 2022, el que ha permès l’estalvi municipal d’1 milió d’euros de despesa en incineració de residus

El sistema de recollida selectiva que ha introduït l’Ajuntament de Manacor des de l’octubre de 2019 a tot el municipi i que s’inicià amb la recollida porta a porta al barri de sa Torre de Porto Cristo i al poble de Son Macià i que s’ha anat estenent i ampliant arreu amb la combinació del porta a porta amb el sistema de cinc contenidors ha donat uns resultats satisfactoris que han permès incrementar notablement el volum de residus que es reciclen.

Si bé el 2018 el percentatge de recollida selectiva al municipi se situava només en el 13,3%, ha evolucionat cap a un 15,1% el 2019, un 19% el 2020, un 23,8 el 2021 fins arribar al 30,2% el 2022. Aquest creixement suposa un increment del 229% del volum de residus reciclats en quatre anys.

«Aquest increment ha suposat no només una millora ambiental, sinó també econòmica ja que la despesa municipal destinada a la incineració de residus ha passat dels 3,34 milions d’euros el 2018 als 2,27 milions d’euros pressupostats per al 2023, el que suposa l’estalvi d’1,07 milions d’euros respecte de fa quatre anys», ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver, en roda de premsa juntament amb el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, i el tècnic de Medi Ambient, Antoni Pascual.

Canvis introduïts: porta a porta i contenidors de totes les fraccions

L’octubre de 2019 s’introduí per primera vegada al municipi de Manacor el sistema de recollida porta a porta a la barriada de sa Torre de Porto Cristo i a Son Macià. El desembre de 2019, es començaren a instal·lar contenidors de matèria orgànica a Porto Cristo i s’Illot. El gener de 2020, tot el centre de Porto Cristo se sumà a la recollida porta a porta, un sistema que també s’implementà al centre de Manacor a partir de l’abril de 2020. El juny de 2020 la zona Llevant de Manacor fou la primera en disposar de contenidors de matèria orgànica i aquest mateix mes el sistema de porta a porta s’amplià a una nova zona de Porto Cristo, del centre de Manacor i a part de l’avinguda del Torrent. El setembre de 2020, el porta a porta també s’amplià al carrer Verònica de Manacor i part de la barriada de Crist Rei. La recollida porta a porta a la zona centre de Manacor quedà completada a l’abril de 2021 amb la incorporació de tota l’avinguda del Torrent i el carrer Antoni Galmés Folklorista. Durant l’estiu de 2021 es completà la instal·lació a tot el municipi dels contenidors de matèria orgànica, el que convertia Manacor en el municipi més gran de les Illes Balears amb el 100% d’implantació de contenidors de totes les fraccions. La darrera ampliació del porta a porta s’ha produït aquesta setmana, amb la incorporació de 250 nous habitatges de la barriada de Fartàritx.

D’aquesta manera, arran d’aquest procés progressiu d’implantació dels dos sistemes, actualment hi ha 5.130 habitatges del municipi que compten amb el sistema de recollida porta a porta, mentre que 16.866 estan situats en zona de cinc contenidors.

«L’objectiu és anar creixent en porta a porta perquè és el sistema que està donant més bons resultats pel que fa a la correcta separació de residus», ha explicat el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà.

«En l’èxit de la implementació d’aquest nou sistema no podem oblidar la implicació dels veïnats del municipi», ha afirmat el batle. De fet, la introducció de tots aquests canvis han anat acompanyats de prop de cinquanta reunions que han aplegat més de 4.500 persones, la instal·lació de paradetes informatives arreu del municipi i de diferents campanyes informatives.

Tarifa reduïda de residus: sol·licituds fins dia 28 de febrer

El canvi de sistema municipal de recollida de residus s’ha completat durant aquest mandat amb la introducció el 2020 d’una tarifa reduïda adreçada a particulars, establiments i empreses que es comprometin a fer una correcta separació de residus i un correcte reciclatge. D'aquesta manera, qui recicla bé paga menys i es trenca amb la tarifa única que s’aplicava a tothom per igual, reciclés o no.

A partir de 2020 a Manacor es bonifica la bona pràctica del reciclatge tant en zona de contenidors com en zona de recollida porta a porta: inicialment amb 176 euros la tarifa genèrica i 138 la tarifa reduïda, i a partir de 2021 amb 169 euros la tarifa general i 114 euros la tarifa reduïda. Posteriorment, s'ha introduït el descompte en totes les tipologies de contribuents: habitatges en sòl urbà i rústic, comerços, restaurants, hotels i agroturismes, habitatges de lloguer vacacional, supermercats i indústries.

La tarifa reduïda és una de les mesures que ha pres l'Ajuntament de Manacor per millorar les xifres de reciclatge al municipi i implica descomptes importants per a tot tipus de rebuts.

El 2020 s’adheriren a la tarifa reduïda 4.496 contribuents del municipi de Manacor, el 2021 el nombre de sol·licituds d’adhesió augmentà fins als 8.610 i el 2022 arribà als 10.124. D’aquests, un 38% corresponen a habitatges en sòl urbà, un 16% a habitatges en sòl rústic, un 56% a hotels i agroturismes, un 23% a lloguer vacacional, un 26% a comerç i indústria, un 35% a restauració, un 38% a supermercats i un 63% a apartaments.

Els contribuents que s’adhereixen a la tarifa reduïda han de complir amb el compromís de separar i reciclar els residus i han d’acceptar la possibilitat de rebre inspeccions de tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament. Durant el 2022, l’Ajuntament de Manacor ha verificat la separació de residus a 1.745 habitatges i empreses, el que suposa la verificació de la separació de residus en un 30,6% dels sol·licituds realitzades el 2022. D’aquests 1.745 habitatges i negocis inspeccionats, 1.606 han passat la Inspecció Tècnica de Residus de manera satisfactòria, mentre que en 139 casos els resultats han estat insatisfactoris i s’ha procedit a retirar la tarifa reduïda a aquests contribuents.

La campanya d’adhesió a la tarifa reduïda d’aquest 2023 està oberta a noves sol·licituds fins dia 28 de febrer. Per a adherir-s’hi, cal emplenar el formulari que hi ha penjat a www.residusmanacor.cat