El ple de l’Ajuntament de Manacor insta la Conselleria de Salut perquè comenci de manera imminent les obres del nou centre de salut de Manacor

13-Febrer-2024

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat per unanimitat aquest dilluns horabaixa la reivindicació de la necessitat de construir de manera urgent un nou centre de salut a Manacor. Ho ha fet arran de l’aprovació d’una moció presentada de manera conjunta els grups municipals de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS i PSIB-PSOE i ha estat secundada també pels grups del PP i VOX. 

En l’exposició de motius, la moció recorda que el 10 d’octubre de 2022, el ple de l’Ajuntament de Manacor va acordar cedir gratuïtament a la Conselleria de Salut un terreny de 4.278 metres quadrats de superfície situat al passeig del Ferrocarril amb l’objectiu de construir-hi un nou centre de salut que doni resposta a l’augment de població de Manacor, que ha passat dels 30.177 habitants de l’any 1990 – quan es va construir l’únic centre de salut de Manacor – als prop de 50.000 actuals. El nou espai sanitari tendrà adscrites més de 17.000 targetes sanitàries i estava pressupostat per 9,8 milions d’euros. Si bé estava previst iniciar aquestes obres durant 2023, amb una durada estimada d’entre 18 i 24 mesos, la realitat és que encara no han començat i aquesta inversió tan sols no està inclosa en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

El batle de Manacor, Miquel Oliver, i la delegada responsable dels assumptes sanitaris, Paula Asegurado, han donat a conèixer durant el ple una trobada amb el personal sanitari del Centre de salut de Sa Torre, que ha respost amb paciència i professionalitat a la saturació d’aquest centre, i que reivindica la nova instal·lació. «Defensar la sanitat pública també implica realitzar inversions per al creixement de les instal·lacions (...) Posar els recursos a l’abast dels professionals sanitaris perquè puguin realitzar la seva tasca fonamental en condicions dignes», diu el text aprovat. 

Ratificació del topònim de Porto Cristo

El ple de l’Ajuntament de Manacor també ha aprovat per unanimitat la proposta de reiterar l’ús correcte del topònim de Porto Cristo. La delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà, ha recordat que el Tribunal Suprem el 20 de febrer de 1998 dictà sentència fixant el topònim com a Porto Cristo. Així mateix, el 2003 l’Ajuntament requerí al Govern de les Illes Balears el dictamen d’un decret per donar compliment a aquesta sentència, fet que arribà el gener de 2004. Posteriorment, el 2012, la Junta de Districte de Porto Cristo acordà elevar al Plenari un recordatori de la necessitat d’usar de forma correcta el topònim Porto Cristo, i el 2013, el ple municipal acordà requerir la utilització correcta del topònim de Porto Cristo de conformitat amb l’exposat als anteriors antecedents. Recentment, la Junta de Districte de Porto Cristo, en sessió de 4 de desembre de 2023 acordà reiterar a les institucions corresponents l’ús correcte del topònim de Porto Cristo de conformitat amb l’acord del Ple de 8 de setembre de 2003. 

Davant tot això, el ple requereix novament a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Consell de Mallorca que utilitzin correctament el topònim de Porto Cristo, d’acord amb el Decret 2/2004, de 16 de gener de 2004, que modifica el decret 36/1988 sobre formes oficials de topònims de les Illes Balears, i que procedeixin a modificar les senyals indicatives de l’esmentat nucli tant als seus accessos com als plànols. Aquesta proposta s’ha aprovat per unanimitat. 

Pla normatiu 

El ple municipal ha aprovat el Pla anual normatiu de l’Ajuntament de Manacor per al 2024. Entre les iniciatives que inclou el Pla normatiu hi ha el Pla especial d’accessos i aparcaments de Cala Varques previst al Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics del Consell de Mallorca; el Pla especial del conjunt històric del centre de Manacor, una de les actuacions que preveu el Pla General a desenvolupar durant el primer quadrienni; l’Ordenança reguladora de renous i vibracions, amb l’objectiu d’adequar-se a la normativa supramunicipal vigent; l’Ordenança reguladora de la mobilitat al terme municipal de Manacor; o la modificació del reglament regulador del funcionament de la Junta de Districte de Porto Cristo. 

El Pla anual recull també la iniciativa de la cartera municipal de Serveis Socials de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor, amb l’objectiu d’acostar els serveis que es presten des d’aquesta àrea a la ciutadania i garantir així el dret a la informació sobre els serveis socials comunitaris de competència municipal i alhora ordenar el conjunt de prestacions, tràmits i actuacions de prevenció i atenció. Altres iniciatives incloses fan referència a la participació ciutadana, les Ordenances fiscals i Ordenances reguladores de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributaris i preus públics; o l’aprovació del Reglament de funcionament de l’Escorxador municipal de Manacor, amb l’objectiu de dinamitzar el sector amb accions encaminades a activitats respectuoses amb el medi ambient i potenciar el producte local, autòcton i ecològic; entre d’altres.

Moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència 

El ple municipal ha aprovat amb el vot favorable dels grups municipals de MÉS-Esquerra, PP, PSIB-PSOE i AIPC-SyS la moció del grup municipal MÉS-Esquerra amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència, que ha tengut lloc aquest passat 11 de febrer. 

L’Ajuntament de Manacor dona suport, d’aquesta manera, a les reivindicacions de les dones científiques i fer un reconeixement especial a la seva tasca per tal de trencar els estereotips i rols de gènere en les etapes més primerenques per a no condicionar les decisions que les nines hauran de prendre vers el seu futur. Així mateix, insta a totes les administracions a donar suport i finançament perquè les dones científiques puguin continuar desenvolupant la seva tasca, a més de seguir visibilitzant les dones a l’àmbit científic i acostar la seva tasca als entorns escolars. «La inclusió de les dones impulsa l’excel·lència científica i augmenta la qualitat dels resultats. Comptar amb nines i dones mallorquines en la ciència ens brindarà a tota la societat insular solucions més sòlides, sostenibles, creatives i eficients, i sense dubte contribuiran a millorar la nostra vida», ha expressat Carme Gomila durant l’exposició de motius de la moció aprovada.